štvrtok 9. mája 2013

Tomáš Baťa

Čo vás napadne keď počujete meno Baťa?

Pred druhou svetovou vojnou sa stal na našom Česko-slovenskom území malý zázrak. Jedna obuvnícka rodina pomocou vlastného úsilia, sile vôle a vloženým srdcom vybudovala impérium, ktorého význam presiahol hranice nášho územia. Hlavnou postavou v tomto príbehu bol Tomáš Baťa. Jeho prístup k riadeniu podniku a výroby sú dodnes obrovskou inšpiráciou pre mnohých podnikateľov. Myšlienky Tomáša Baťu sú nesmrtelné aj po viac ako 70. rokoch.Spoločnosť Tomáša Baťu mala v čase svojho najväčšieho rozkvetu 30 000 zamestnancov a vyrobila 50 000 000 párov topánok ročne. Stala sa zosobnením "amerického sna" po česky. Prečo? Čo robil Tomáš Baťa ináč ako jeho priemyselní súčasníci a ako aj dnešný podnikatelia? Inšpiroval sa od amerického "kolegu" Henryho Forda, zaviedol pásovú výrobu obuvy, motivoval zamestnancov, sledoval kvalitu ... je toho veľa. Hlavne myslel inak, bol veľký vizionár a to, čomu dnes hovoríme LÍDER.


Chcem sa podeliť s jeho myšlienkami "slovom aj obrazom":


Zásady, ktorými sa riadil Tomáš Baťa:

- budovať ľudí, investovať do vzdelávania

- sústavné znižovanie výrobných nákladov a výrobných cien

- podnikanie je služba spoločnosti

- výroba musí slúžiť zákazníkovi a trhu

- rozdelenie podniku na samostatné jednotky so samosprávou

- každé oddelenie nakupuje materiál od iného oddelenia a predáva materiál ďašiemu oddeleniu

- dôraz na nové poznatky a ich zavedenie do praxe  


- účasť na zisku ale aj stratách pre všetkých zamestnancov

- starostlivé plánovanie práce a prísunu materiálu s cieľom čo najlepšie využiť čas


- zodpovednosť za kvalitu a zásada nepokračovať v nekvalitnej práci

- byť príkladom, "ukáž, demonštruj, urob"http://www.youtube.com/watch?v=jvUegwfGs5o


http://www.youtube.com/watch?v=ayl-HZLxfp8


Baťové závody sa vyznačovali vysokou kvalitou výrobkov a vysokou pracovnou morálkou. Boli otvorené zahraničným návštevám. Zavedený Baťov výrobný systém a jednoduché zásady boli inšpiráciou pre mnohé podniky, ktoré boli na "zaškolení" a dnes sú vedúcimi globálnymi hráčmi v priemysle a službách.Pripravujeme otvorené školenia pre študentov VŠ. V prípade záujmu o školenie na tému Štíhlej výroby nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu (kliknite na meno) alebo nám nechajte odkaz v komentári.Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň.