utorok 10. decembra 2019

Je to o zvyku - Kaizen a rutina 1


Je to o zvyku - Kaizen a rutina 1

"Japonci sú magori. Toto u nás nebude fungovať, oni jednoducho nespia, neodpočívajú. Nebudeme sa opičiť po nich" 

Je neustále zlepšovanie, Kaizen, CI, KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) fakt len o disciplíne? Trochu určite, lenže disciplina sa dá naučiť. Je to o správnych návykoch.

Firmy hľadajú systém, systémové riešenia. Hľadajú recept na to čo bude fungovať. Japonské zaklínadlá ako Kaizen, Kanban, Hoshin, Kata na jednej strane digitálizácia, mobilné aplikácie, IoT, Big data, na strane druhej. Čo nám chýba, čo je tým kameňom mudrcov procesov?


Ľudia o svojej budúcnosti nerozhodujú, rozhodujú o svojich návykoch a ich návyky rozhodnú o ich budúcnosti.                                                                 
                                                                                                                F. M. Alexander

Zvyky tvoria vašu realitu


To čo neustále robíte, na čo myslíte, to tvorí vašu realitu. Pokiaľ iba pozeráte seriáli žijete ako v seriály. Stále dokola, na pokračovanie sa dejú tie isté veci. Pokiaľ nepochopíte, čo robíte zle a nezmeníte to, neviete prerušiť vzorec.

Ak začnete do svojho každodenného programu pridávať opakovane jednu a tú istú činnosť, stane sa z nej zvyk. Ak vydržíte túto činnosť opakovať dostatočne dlho, stane sa z nej rutina. Opakovaním dostanete činnosť do krvi, stávate sa majstrami vo svojom obore. Niektorí sa stali notorickí sťažovatelia, niektorí majstrami katastrof. Niektorí sa stávajú majstrami v riadení ľudí a v riešení problémov. Ide o to, čomu venujete pozornosť. 

Opakovanie je matka múdrosti


Pri vykonávaní tých istých rutinných úkonov sa váš mozog takmer vôbec nenamáha. To znamená, že používate už vytvorené neurónové obvody. Ak vystavíte mozog novým situáciám alebo úlohám, začnú sa vytvárať nové synapsie a obvody. 

Každé formovanie návykov pozostáva zo štyroch krokov:

IMPULZ, čo vás naštartuje. U každého to môže byť niečo iné.

RITUÁL, dennodená činosť ktorú robíme. Spustenie rutiny. Napríklad ranná káva, cvičenie, cesta do práce...

ODMENA, mozog potrebuje potvrdenie, že to, čo robíme, robíme dobre. Odmena na potvrdenie víťazstva.

OPAKOVANIE, vykonávanie nového správania znova a znova. Vytvorenie majstrovstva.

Proces učenia sa

Najlepší hudobníci strávili denne niekoľko hodín cvičením stupníc. Jimmy Hendrix stále hral na gitare, aj počas prípravy svojich raňajok. Aj Mozart musel niekoľko hodín denne cvičiť odmalička aby neskôr udivoval poslucháčov svojou virtuozitou a genialitou.

Riadenie auta je o rutine. Pamätáte si, keď ste mali stres zo všetkých činností, ktoré ste museli zvládnuť, aby ste sa dostali s autom do cieľa? Koľkí z vás mali v autoškole rešpekt či dokonca stres?

Pri zvládnutí a naučení sa akejkoľvek činnosti si prechádzate rôznymi stupňami:
  1. Nevedomá nenevedomosť-nevieme že to ešte nedokážeme. Malé deti nevedia, že nedokážu šoférovať    

  1. Vedomá nenevedomosť - dieťa už vie, že šoférovať dospelácke auto nie je taká sranda. 

  1. Vedomá vedomosť - Študent v autoškole vie čo treba robiť, uvedomuje si prevodový stupeň, spojku, plyn, brzda. Brzdaaa. OK.

  1. Nevedomá vedomosť - "odveziem Ťa domov, kde bývaš?" Dokážete len tak mimochodom konverzovať, ladiť pesničky, radiť rýchlosti, bez toho aby ste nad tým rozmýšľali.

Ako budovať návyky?

Výskumy vravia, že nejaký čas trvá, kým sa oboznámite s novým návykom, ďalší čas potrebujete, aby sa z neho stal zvyk. Toto obdobie potrebuje mozog na to, aby vznikli nové neurónové spojenia.

V roku 2009 na Univerzite College of London zisťovali ako dlho trvá, kým sa vytvorí nový návyk. Okamih, keď sa nové správanie zmení na automatické. Výsledky ukázali, že vytvorenie nového návyku trvá približne 66 dní. Celkový rozsah bol od 18 do 254 dní. Priemer bol 66 dní. 

Mnohí ľudia nemajú úspech vo vytváraní nového návyku, pretože vo svojom úsilí nikdy nepokračujú až za túto hranicu. A tiež je potrebné si uvedomiť, že najrýchlejšia cesta k tomu, aby sme sa zbavili starého zvyku, je nahradiť ho iným, podľa možností lepším.

Ako postupovať?

  1. Stanovte ci cieľ. Čo chcete dosiahnuť? Akým človekom chcete byť?
  2. V jeden čas si vytvárajte iba jeden návyk. 
  3. Urobte prvý krok, hneď!
  4. Zapisujte si váš progres, úspech.
  5. Odmeňte sa
  6. Pokračujte

Zavádzanie štíhlej výroby je o postupoch, štruktúre. Zmene. Budovaním dobrých návykov sa stávame lepším človekom, lepšou firmou, lepšou spoločnosťou.


Firmy hľadajú systém, systémové riešenia. Hľadajú recept na to čo bude fungovať. 

  Zaseješ myšlienku a zožneš čin, zaseješ čin a zožneš návyk, zaseješ návyk a zožneš charakter. Zaseješ charakter a zožneš vlastný osud.
                                                                                                                                                                   Robin Sharma


Teším sa na Vaše názory, pripadne podnety a návrhy napíšte do komentára.V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu (kliknite na meno) alebo nám nechajte odkaz v komentári.

Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň.

piatok 15. februára 2019

Toyota Kata - Tajomstvo rutiny dosahovania cieľov


Zmena

17.októbra 1973 sa krajiny OPEC (Organizácia krajín, ktoré vyvážajú ropu) dohodli na znížení produkcie  ropy o 5%. Cena ropy a tým aj cena pohonných hmôt zakrátko narástla o 70%. V horizonte 2 mesiacov až o 128%. Krátko na to prišli rôzne opatrenia. Nemci napríklad nesmeli jazdiť autami v nedeľu a počas ostatných dní bola maximálna povolená rýchlosť 100 km/h. 

V USA bolo možné jednorázovo natankovať maximálne 10 galónov benzínu (asi 38 litrov). V Taliansku prepukol taký dopyt po bicykloch, že sa s nimi začalo kšeftovať na čiernom trhu. 

Reakcia

Ako zareagovali najväčšie svetové automobilky tej doby? Ford, GM, Chrysler?  

Pred ropnou krízou boli americké autá veľké, ťažké s veľkoobjemovými motormi a riadnou spotrebou. Americké autá, ktoré boli vyrobené v rokoch 1974 až 1979, boli... no neboli celkovo dobré.  Mali problém s kvalitou. Nešťastné, pozliepané konštrukcie a spojenie nevhodných komponentov. Zákazníci ich nechceli. To bola americká odpoveď na krízu.


A zrazu dostali príležitosť japonský výrobcovia. Honda, Nissan, Mitsubishi a hlavne Toyota. Nielenže využili situáciu preniknúť na trh, ale stali sa doslova hitom. Malé, úsporné a kvalitné autá boli úplný opak severoamerických značiek. Úspech!!!.✌

Vízia

Bolo to naplánované? Nie!  Toyota Motor Company mala jasnú víziu toho, čo chcú dosiahnuť. Boli ambiciózny a svoje smerovanie podriadili tomu aby boli čo najlepší. Pomaly, ale isto, presne v duchu KAIZEN. Išli svojou cestou, ktorú si začali budovať po druhej svetovej vojne. Toyota sa vždy vedela a vie prispôsobiť vonkajším podmienkam. V duchu: "Nevieme zmeniť počasie, ale vieme sa lepšie obliecť, aby sme boli v suchu". Ak niečo nejde, alebo prestane fungovať skúšajú to robiť ináč. 

Rutina

Niečo vymysleli, niečo zdokonalili. Výrobný systém Toyota (TPS) obsahuje postupy, nástroje, princípy a hlavne dennodennú rutinu myslenia a konaniaZaoberajú sa úplne jednoduchými činnosťami. Postupy, nástroje a princípy Toyoty sú len tá pomyslená čerešnička na torte. Fungujú, iba ak zmeníme náš postoj a myslenie. Preto počúvame, že LEAN nefunguje... 


Tradičné (západné) myslenie prefiltrovalo výrobný systém Toyoty hlavne ako súbor nástrojov a postupov. Tie postupy a princípy, ktoré Toyota prebrala od Henryho Forda, Tomáša Baťu a iných inovatívnych podnikov medzivojnového obdobia. 
Svet sa neustále mení. Ak chceme prežiť, musíme vedieť na tieto zmeny reagovať, prispôsobiť sa. Potrebujeme pravdivé vstupy. Poznať skutočnosť a nezatvárať oči pred plytvaním. To, čo ostáva skryté v každom podniku je dennodenný život. Malé rozhodnutia, pravidelné činnosti, rutina. Naše dýchanie si ani neuvedomujete a predsa ho neustále opakujete. Rutina. Mike Rother  dal rutine názov KATA. KATA je majstrovstvo získané neustálim opakovaním.

Systém

Systém, metóda riadenia postavená na malých krokoch nazval Mike Rother TOYOTA KATA. Jednoznačne tento systém vo firmách rozvíja ľudí a procesy.

Viac informácii môžete získať v E-booku dočasne zdarma: Toyota Kata Tajomstvo rutiny dosahovania cieľov. Ten si viete teraz zdarma stiahnuť na stránke www.michalcervinka.com   TU. Praktické vedomosti si odnesiete z môjho školenia Toyota Kata - Tajomstvo Rutiny dosahovaia cieľov.


Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň.
Michal Červinka
piatok 8. septembra 2017

10 ZÁSAD SPRÁVNEJ ERGONÓMIE

ERGONÓMIA JE VEDA ZAOBERAJÚCA SA VZŤAHMI MEDZI ČLOVEKOM A PROSTREDÍM, KTORÉ HO OBKLOPUJE. 

1. Udržujte neutrálne držanie tela

Najlepšie pozície sú tie, ktoré udržujú telo “neutrálne”. Vtedy je telo vyrovnané a vyvážené. Neutrálny postoj minimalizuje napätie na svaly, šľachy, nervy a kosti a umožňuje maximálnu kontrolu sily.


2. Znížte nadmernú záťaž

Nadmerná záťaž na svaly a kĺby môže spôsobiť únavu a zranenia. Mnohé pracovné činnosti vyžadujú vysoké zaťaženie ľudského tela. Svalová záťaž sa zvyšuje v závislosti od požiadaviek na silu.


3. Udržujte všetko v ľahkom dosahu

Veci, ktoré často používate, by mali byť ideálne v dosahu ruky. Otáčaniu trupu a pohybom ramien, hlavne pri zaťažení sa podľa možností vyhnite.


4. Pracujte v správnej pracovnej výške

Telo sa menej namáha. Pravidlom je, že väčšina pracovných činností by sa mala robiť vo výške lakťa. Platí to rovnako pre činnosti kde sedíte alebo stojíte.


5. Znížte nadmerné pohyby

Opakovaný pohyb je ďalším hlavným ergonomickým rizikovom. Znížte počet pohybov, ktoré robíte počas dňa. Týka sa to či už pohybov s celým telom, chrbtom, rukami, zápästiami alebo s prstami.


6. Minimalizujte únavu a statické zaťaženie

Držanie rovnakej polohy po určitú dobu spôsobuje statické zaťaženie na organizmus. Vytvára sa tak únava a nepohodlie čo môže spôsobiť bolesť, stratu koncentráciu a narúšať tak prácu.


7. Minimalizujte tlak (kontaktné napätie)

Dávajte si pozor na nadmerné tlačenie na materiál, nástroje či predmety. Vytvárate tak lokálny tlak pre malú oblasť tela, ktorá môže brániť krvi, funkcii nervov alebo pohybu šliach a svalov.


8. Dostatočný priestor a viditeľnosť

Pracovisko je potrebné nastaviť tak, aby ste mali dostatok miesta pre vašu hlavu, kolená a nohy. Zariadenie by malo byť postavené a činnosti nastavrhnuté tak, aby nič nebránilo vášmu výhľadu.


9. Pohyb, cvičenie a strečing

Ak chcete byť zdravý, musíte cvičiť a naťahovať sa (strečing).


10. Udržujte pohodlné prostredie

Správnym osvetlením sa udržujete koncentrovaný a chránite sa pred únavou. Ruky a ramená vystavené vibráciam môžu mať za následok celú škálu chorôb.


Správna ergonómia pomáha nášmu organizmu byť zdravý a dosahovať lepšie výsledky. My máme v tejto oblasti bohaté praktické skúsenosti. Radi Vám pomôžeme vytvoriť zdravé a výkonné pracovisko bez strát. V prípade otázok neváhajte a kontaktujte nás.


Informácie o školeniach na www.leanakademia.sk


Ďakujem Vám za Vašu priazeň. Prajem Vám krásny a úspešný deň.

Michal Červinka

streda 23. augusta 2017

10 pravidiel Kaizenu


 1. Zbavte sa konvenčného, strnulého pohľadu ako robiť veci 
 2. Premýšľajte ako to urobiť, nie prečo sa to nedá urobiť 
 3. Nehľadajte dokonalosť 
 4. Chyby napravujte okamžite 
 5. Dobré zlepšovacie návrhy realizujte okamžite 
 6. Zmente ťažkosti na príležitosti 
 7. Pýtajte sa prečo a hľadajte pravú príčinu problému 
 8. Hľadajte skúsenosti a návrhy u 10 ľudí skôr ako znalosti a nápad jedného 
 9. Vyskúšajte, overte a potvrdte si správnosť svojich riešení 
 10. Pamätajte, že zdokonaľovanie je nekonečný proces ☺


Desať pravidiel Kaizenu si môžete stiahnuť aj ako PDF a vytlačiť. Stačí ak zadáte meno a Váš E-mail.

Ďakujeme za Vaše názory, pripadne podnety a návrhy napíšte do komentára.
Prajem Vám krásny a úspešný deň.

Michal Červinka

štvrtok 3. augusta 2017

Vizuálne riadenie, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť!

Ako by ste sa orietovali na ceste bez dopravných značiek? Trafíte do centra, do hlavného mesta, na kopec či na záchod? Je to pre nás dôležité vedieť kam ideme? Je pre nás dôležité kedy sa tam dostaneme?
Všade okolo nás sú značky, symboly, ukazovatele. Rozprávajú na nás spoločným dohodnutým jazykom, upozorňujú nás na nebezpečenstvo, na zmeny a ukazujú nám cestu k cieľu, informujú nás.

Informácie, rozhodovanie.

Informácie sú v súčasnosti najcennejšou komoditou. Kto vie, má moc! A kto má moc, rozhoduje. Keď máte informácie, viete sa rozhodnúť a rozhodnutia sú základom riadenia. Nestrieľate od boku, rozhodujete sa na základe dobrých, správnych informácii.

Ako získavame informácie?

Štatisticky zachytíme väčšinu informácií zrakom, teda vizuálne. Nie darmo sa hovorí, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Ľudský mozog u väščiny ľudí ľahšie spracováva jednoduché vizuálne vnemy.  Preto sa používajú rôzne piktogramy, obrázky, symboly a pod. Sú jednoduché, jasné a veľakrát známe. Rozhodovanie je pomocou nich oveľa rýchlešie.

Vizuálny manažment, ciele.

Podniková vizualizácia je v dnešnej dobe jeden z hlavných  komunikačných nástrojov v podnikoch. Bez vizuálizácie môže byť každa práca nebezpečná, komplikovaná, nejasná a aj veľmi drahá.  Pre každého jednotlivca  je životne dôležité vedieť, kde som a kam sa chcem dostať. Poznať ciele a výsledky je základom pre zlepšovanie. Správne pomenovať problémy a ukázať zdroje plytvania. Nedostatok informácii je naopak strata - plytvanie. 

Vizuálny manažment (vizuálne riadenie) definuje AKO. AKO sa má vyrábať - pracovné predpisy, AKO má pracovisko vyzerať - štandard pracoviska a AKO sa má vykonávať kontrola... 
Núti nás vyhýbať sa nesprávnym veciam a robiť veci správne. Nastavuje hranice čo je dobré  - zelené a čo zlé - červené. Podlahové značenie ohraničuje priestor výroby, zásoby, dopravné trasy a chodníky.
KANBAN, 5S, Jidoka a Andon, to vsetko sú nástroje vizuálneho riadenia.Vizuálny smog.

Boli ste niekedy na Hlavnej stanici v Bratislave? V čínskom veľkosklade, tržnici? Priveľa všetkého škodí. Ak sme priveľa informovaní nevieme vyhodnotiť čo je pre nás dôležité. Vizuálny manažment stráca svoj význam a stáva sa kontraproduktívny.
Vizuálne riadenie alebo Vizuálny manažment je všade okolo nás. Pomáha nám zorientovať sa v „zložitom svete“ - zjednodušuje. Pomocou správneho vizuálneho riadenia sa viete rozhodnúť rýchlo a na základe faktov.

Spoznajte tajomstvo vizuálneho manažmentu. Už teraz si viete stiahnuť úplne zdarma 

Pripravili sme pre Vás to najlepšie z oblasti vizuálneho riadenia vo forme jednodňového workshopu. Viac informácii: TU

Poradíme Vám, ako začať s vizuálny riadením tak, aby pracovalo pre Vás. Pomôžeme zaviesť efektívny vizuálny systém na mieru Vašim potrebám a dodáme všetko potrebné pre Vás a Váš podnik.

Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň.
Michal Červinka