utorok 10. decembra 2019

Je to o zvyku - Kaizen a rutina 1


Je to o zvyku - Kaizen a rutina 1

"Japonci sú magori. Toto u nás nebude fungovať, oni jednoducho nespia, neodpočívajú. Nebudeme sa opičiť po nich" 

Je neustále zlepšovanie, Kaizen, CI, KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) fakt len o disciplíne? Trochu určite, lenže disciplina sa dá naučiť. Je to o správnych návykoch.

Firmy hľadajú systém, systémové riešenia. Hľadajú recept na to čo bude fungovať. Japonské zaklínadlá ako Kaizen, Kanban, Hoshin, Kata na jednej strane digitálizácia, mobilné aplikácie, IoT, Big data, na strane druhej. Čo nám chýba, čo je tým kameňom mudrcov procesov?


Ľudia o svojej budúcnosti nerozhodujú, rozhodujú o svojich návykoch a ich návyky rozhodnú o ich budúcnosti.                                                                 
                                                                                                                F. M. Alexander

Zvyky tvoria vašu realitu


To čo neustále robíte, na čo myslíte, to tvorí vašu realitu. Pokiaľ iba pozeráte seriáli žijete ako v seriály. Stále dokola, na pokračovanie sa dejú tie isté veci. Pokiaľ nepochopíte, čo robíte zle a nezmeníte to, neviete prerušiť vzorec.

Ak začnete do svojho každodenného programu pridávať opakovane jednu a tú istú činnosť, stane sa z nej zvyk. Ak vydržíte túto činnosť opakovať dostatočne dlho, stane sa z nej rutina. Opakovaním dostanete činnosť do krvi, stávate sa majstrami vo svojom obore. Niektorí sa stali notorickí sťažovatelia, niektorí majstrami katastrof. Niektorí sa stávajú majstrami v riadení ľudí a v riešení problémov. Ide o to, čomu venujete pozornosť. 

Opakovanie je matka múdrosti


Pri vykonávaní tých istých rutinných úkonov sa váš mozog takmer vôbec nenamáha. To znamená, že používate už vytvorené neurónové obvody. Ak vystavíte mozog novým situáciám alebo úlohám, začnú sa vytvárať nové synapsie a obvody. 

Každé formovanie návykov pozostáva zo štyroch krokov:

IMPULZ, čo vás naštartuje. U každého to môže byť niečo iné.

RITUÁL, dennodená činosť ktorú robíme. Spustenie rutiny. Napríklad ranná káva, cvičenie, cesta do práce...

ODMENA, mozog potrebuje potvrdenie, že to, čo robíme, robíme dobre. Odmena na potvrdenie víťazstva.

OPAKOVANIE, vykonávanie nového správania znova a znova. Vytvorenie majstrovstva.

Proces učenia sa

Najlepší hudobníci strávili denne niekoľko hodín cvičením stupníc. Jimmy Hendrix stále hral na gitare, aj počas prípravy svojich raňajok. Aj Mozart musel niekoľko hodín denne cvičiť odmalička aby neskôr udivoval poslucháčov svojou virtuozitou a genialitou.

Riadenie auta je o rutine. Pamätáte si, keď ste mali stres zo všetkých činností, ktoré ste museli zvládnuť, aby ste sa dostali s autom do cieľa? Koľkí z vás mali v autoškole rešpekt či dokonca stres?

Pri zvládnutí a naučení sa akejkoľvek činnosti si prechádzate rôznymi stupňami:
  1. Nevedomá nenevedomosť-nevieme že to ešte nedokážeme. Malé deti nevedia, že nedokážu šoférovať    

  1. Vedomá nenevedomosť - dieťa už vie, že šoférovať dospelácke auto nie je taká sranda. 

  1. Vedomá vedomosť - Študent v autoškole vie čo treba robiť, uvedomuje si prevodový stupeň, spojku, plyn, brzda. Brzdaaa. OK.

  1. Nevedomá vedomosť - "odveziem Ťa domov, kde bývaš?" Dokážete len tak mimochodom konverzovať, ladiť pesničky, radiť rýchlosti, bez toho aby ste nad tým rozmýšľali.

Ako budovať návyky?

Výskumy vravia, že nejaký čas trvá, kým sa oboznámite s novým návykom, ďalší čas potrebujete, aby sa z neho stal zvyk. Toto obdobie potrebuje mozog na to, aby vznikli nové neurónové spojenia.

V roku 2009 na Univerzite College of London zisťovali ako dlho trvá, kým sa vytvorí nový návyk. Okamih, keď sa nové správanie zmení na automatické. Výsledky ukázali, že vytvorenie nového návyku trvá približne 66 dní. Celkový rozsah bol od 18 do 254 dní. Priemer bol 66 dní. 

Mnohí ľudia nemajú úspech vo vytváraní nového návyku, pretože vo svojom úsilí nikdy nepokračujú až za túto hranicu. A tiež je potrebné si uvedomiť, že najrýchlejšia cesta k tomu, aby sme sa zbavili starého zvyku, je nahradiť ho iným, podľa možností lepším.

Ako postupovať?

  1. Stanovte ci cieľ. Čo chcete dosiahnuť? Akým človekom chcete byť?
  2. V jeden čas si vytvárajte iba jeden návyk. 
  3. Urobte prvý krok, hneď!
  4. Zapisujte si váš progres, úspech.
  5. Odmeňte sa
  6. Pokračujte

Zavádzanie štíhlej výroby je o postupoch, štruktúre. Zmene. Budovaním dobrých návykov sa stávame lepším človekom, lepšou firmou, lepšou spoločnosťou.


Firmy hľadajú systém, systémové riešenia. Hľadajú recept na to čo bude fungovať. 

  Zaseješ myšlienku a zožneš čin, zaseješ čin a zožneš návyk, zaseješ návyk a zožneš charakter. Zaseješ charakter a zožneš vlastný osud.
                                                                                                                                                                   Robin Sharma


Teším sa na Vaše názory, pripadne podnety a návrhy napíšte do komentára.V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu (kliknite na meno) alebo nám nechajte odkaz v komentári.

Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň.

piatok 15. februára 2019

Toyota Kata - Tajomstvo rutiny dosahovania cieľov


Zmena

17.októbra 1973 sa krajiny OPEC (Organizácia krajín, ktoré vyvážajú ropu) dohodli na znížení produkcie  ropy o 5%. Cena ropy a tým aj cena pohonných hmôt zakrátko narástla o 70%. V horizonte 2 mesiacov až o 128%. Krátko na to prišli rôzne opatrenia. Nemci napríklad nesmeli jazdiť autami v nedeľu a počas ostatných dní bola maximálna povolená rýchlosť 100 km/h. 

V USA bolo možné jednorázovo natankovať maximálne 10 galónov benzínu (asi 38 litrov). V Taliansku prepukol taký dopyt po bicykloch, že sa s nimi začalo kšeftovať na čiernom trhu. 

Reakcia

Ako zareagovali najväčšie svetové automobilky tej doby? Ford, GM, Chrysler?  

Pred ropnou krízou boli americké autá veľké, ťažké s veľkoobjemovými motormi a riadnou spotrebou. Americké autá, ktoré boli vyrobené v rokoch 1974 až 1979, boli... no neboli celkovo dobré.  Mali problém s kvalitou. Nešťastné, pozliepané konštrukcie a spojenie nevhodných komponentov. Zákazníci ich nechceli. To bola americká odpoveď na krízu.


A zrazu dostali príležitosť japonský výrobcovia. Honda, Nissan, Mitsubishi a hlavne Toyota. Nielenže využili situáciu preniknúť na trh, ale stali sa doslova hitom. Malé, úsporné a kvalitné autá boli úplný opak severoamerických značiek. Úspech!!!.✌

Vízia

Bolo to naplánované? Nie!  Toyota Motor Company mala jasnú víziu toho, čo chcú dosiahnuť. Boli ambiciózny a svoje smerovanie podriadili tomu aby boli čo najlepší. Pomaly, ale isto, presne v duchu KAIZEN. Išli svojou cestou, ktorú si začali budovať po druhej svetovej vojne. Toyota sa vždy vedela a vie prispôsobiť vonkajším podmienkam. V duchu: "Nevieme zmeniť počasie, ale vieme sa lepšie obliecť, aby sme boli v suchu". Ak niečo nejde, alebo prestane fungovať skúšajú to robiť ináč. 

Rutina

Niečo vymysleli, niečo zdokonalili. Výrobný systém Toyota (TPS) obsahuje postupy, nástroje, princípy a hlavne dennodennú rutinu myslenia a konaniaZaoberajú sa úplne jednoduchými činnosťami. Postupy, nástroje a princípy Toyoty sú len tá pomyslená čerešnička na torte. Fungujú, iba ak zmeníme náš postoj a myslenie. Preto počúvame, že LEAN nefunguje... 


Tradičné (západné) myslenie prefiltrovalo výrobný systém Toyoty hlavne ako súbor nástrojov a postupov. Tie postupy a princípy, ktoré Toyota prebrala od Henryho Forda, Tomáša Baťu a iných inovatívnych podnikov medzivojnového obdobia. 
Svet sa neustále mení. Ak chceme prežiť, musíme vedieť na tieto zmeny reagovať, prispôsobiť sa. Potrebujeme pravdivé vstupy. Poznať skutočnosť a nezatvárať oči pred plytvaním. To, čo ostáva skryté v každom podniku je dennodenný život. Malé rozhodnutia, pravidelné činnosti, rutina. Naše dýchanie si ani neuvedomujete a predsa ho neustále opakujete. Rutina. Mike Rother  dal rutine názov KATA. KATA je majstrovstvo získané neustálim opakovaním.

Systém

Systém, metóda riadenia postavená na malých krokoch nazval Mike Rother TOYOTA KATA. Jednoznačne tento systém vo firmách rozvíja ľudí a procesy.

Viac informácii môžete získať v E-booku dočasne zdarma: Toyota Kata Tajomstvo rutiny dosahovania cieľov. Ten si viete teraz zdarma stiahnuť na stránke www.michalcervinka.com   TU. Praktické vedomosti si odnesiete z môjho školenia Toyota Kata - Tajomstvo Rutiny dosahovaia cieľov.


Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň.
Michal Červinka