Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu 2013

Henry Ford - 150. narodeniny

Dnes, presne pred 150 sa narodil Henry Ford. Génius, priekopník ale aj zaťatý antisemita a tvrdý otec. Hodnotíme ho z nášho pohľadu, z našej doby. Myslím si, že bez neho by Amerika vyzerala ináč. A možno aj celý svet. Dal širokým masám možnosť vlastniť automobil,  postavil základy automobilového priemyslu.  Ford Motor Company založil na tretí pokus. Predtým raz zbankrotoval a druhý raz firmu opustil, z tej firmy vyrástol Cadilac.   Časopis Forbes vyhlásil Henryho Forda za najvplyvnejšieho podnikateľa všetkých čias. Právom. Začiatky Henry Ford  Narodil sa 30. júla 1863 neďaleko Detroitu, v štáte Michigan.  V roku 1896 zostrojil svoj prvý „automobil “Quadricycle, poháňaný spaľovacím motorom. Prvú spoločnosť Detroit Automobile Company  založil  v  roku 1899  spolu s ďalšími investormi.  Snom Henryho Forda bolo vyrábať auto dostupné širokej verejnosti. Detroit Automobile Company však vyrábalo drahé autá, iba 6 až 7 automobilov ročne. Spoločnosť nechal zbankrotovať a vzápätí v r

Tomáš Baťa

Čo vás napadne keď počujete meno Baťa? Pred druhou svetovou vojnou sa stal na našom Česko-slovenskom území malý zázrak. Jedna obuvnícka rodina pomocou vlastného úsilia, sile vôle a vloženým srdcom vybudovala impérium, ktorého význam presiahol hranice nášho územia. Hlavnou postavou v tomto príbehu bol Tomáš Baťa. Jeho prístup k riadeniu podniku a výroby sú dodnes obrovskou inšpiráciou pre mnohých podnikateľov. Myšlienky Tomáša Baťu sú nesmrtelné aj po viac ako 70. rokoch. Spoločnosť Tomáša Baťu mala v čase svojho najväčšieho rozkvetu 30 000 zamestnancov a vyrobila 50 000 000 párov topánok ročne. Stala sa zosobnením "amerického sna" po česky. Prečo? Čo robil Tomáš Baťa ináč ako jeho priemyselní súčasníci a ako aj dnešný podnikatelia? Inšpiroval sa od amerického "kolegu" Henryho Forda, zaviedol pásovú výrobu obuvy, motivoval zamestnancov, sledoval kvalitu ... je toho veľa. Hlavne myslel inak, bol veľký vizionár a to, čomu dnes hovoríme LÍDER. Chcem sa podeliť s

Boeing Flight-Manufacturing (Montáž lietadiel Boeing)

Minulý článok bol o Takt time a synchronizovaní procesov. Myšlienka Taktu, požičaná z umenia - hudby,  bola  prvý krát použitá vo vojenskom leteckom priemysle počas 2. svetovej vojny v Nemecku. Ako vyzerá montáž lietadiel v dnešnom modernom štíhlom závode Boeing. Pozrite si úžasné, krátke video. Príjemný zážitok :-) http://www.youtube.com/watch?v=wBPY34jCmos H ľadáte riešenie ako skrotiť procesy? My máme riešenie. Pomôžeme Vám nastaviť proces tak aby "hral" v potrebnom tempe.  K ontaktujte nás prostredníctvom e-mailu (kliknite na meno) alebo nám nechajte odkaz v komentári. Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň. Michal Červinka

Takt time

Montáž Messerschmitt bf 109 Ako synchronizovať jednotlivé pracovné operácie či súvisiace procesy?  Keď sa učíme hrať na hudobný nástroj, náš učiteľ zapne metronóm. Je to malá skrinka, ktorá nám presne udáva tempo, ako máme hrať. Tempo je dané autorom skladby. Keď tempo nedodržíme, zahráme namiesto romantickej skladby pochod. A to by sa naše publikum asi náramne pobavilo... Náš zákazník je naše platené publikum. Je zároveň aj autorom skladby a dobre vie, kedy má skladba skončiť. Koniec skladby znamená, koľko výrobkov vyprodukujeme. Takt zeit V 30-ich rokoch 20. storočia si nemecký letecký priemysel požičal myšlienku taktu na zladenie finálnej montáže so zásobovaním jednotlivými lietadlovými trupmi. Bol to jednoduchý nápad, tak ako v hudbe dirigent udáva rytmus orchestru, aj zákazník udáva tempo výroby presným taktom. Tik, tik, tik... Japonci Japonské Mitsubishi počas druhej svetovej vojny vyrábalo lietadlá (legendárne Zero), a keďže technicky spolupracovalo s Nemcami a

Zákazník, hodnota a hodnotový tok

V štíhlej výrobe sa pozeráme na každý proces očami zákazníka. Rozmýšľal už niekto, prečo?  Pomôže mi to v mojom závode, vo výrobe? Poznať potreby zákazníka je nesmierne užitočné. Hovorí sa, "Náš zákazník, náš pán"... Avšak akási „stavovská profesionalita“ sa pomaly vytráca. Silou mocou chceme byť drsní a nezávislí. A zákazníka nemôžeme ani cítiť. Prečo? Zákaznik Všetko to začína od zákazníka. Preto je potrebné vedieť, kto je môj zákazník, čo zákazník očakáva, čo má pre zákazníka hodnotu a čo považuje za samozrejmosť. Múdre knihy hovoria, že zákazníkom je ten, kto má potrebu a zdroje.  Potreba je niečo, čo zákazník nemá, ale chce to. Vtedy produkt alebo služba má pre zákazníka hodnotu. Inými slovami hodnota je pre zákazníka súhrn úžitkov a výhod, ktoré získa nákupom produktu alebo služby. Predstavte si, že vyrábate napríklad bicykle. Povedzme, že zákazníkom sú deti, resp. ich rodičia. Hľadajú najlepší bicykel na trhu. Očakávajú, že bicykel je ľahký a zároveň odolný

One Piece Flow - Jednokusový výrobný tok

Čo je cieľom každého výrobcu? Predstavme si, že máme vyrobiť za mesiac 1000 výrobkov, napríklad 1000 autorádií. Náklady na prácu nás stoja 10000 euro mesačne. To znamená, že jedno rádio nás stojí 10 eur + materiál. Ak sa výroba zvýši na 1500 kusov mesačne náklady na jedno rádio budú 7 eur + materiál. Viac kusov viac peňazí . Veľa výrobných prevádzok začne mať pri náraste výroby problém. Všetko mali nastavené tak aby pohodlne mohli vyrábať a zrazu... Jednou z ciest je zmeniť výrobný tok. Porovnajme si klasickú hromadnú výrobu a jednokusový výrobný tok (One Piece Flow). Zvýšená úroveň zásob nám spôsobuje, že naše potenciálne problémy sú dobre schované a čakajú na nás pod hladinou. Okrem toho v zásobách sa nám viažu peniaze, ktoré nepracujú. Z krátkodobého pohľadu sa nič nedeje ale keď to praskne máme núdzový stav.  V takomto prípade akákoľvek zmena naruší „rytmus“ výroby. Výroba v dávkách V klasickej hromadnej výrobe kde výrobky postupujú výrobným procesom vo veľkých dávk

Plytvanie

P amätáte si koniec filmu „Marečku, podejte mi pero!“? Sen hlavného hrdinu Kroupu na konci mi evokuje ideálny závod. Závod, kde ide všetko ako po masle, všetko je automatizované a v pravidelnom intervale opúšťajú linku dobré kusy. Aká je realita?  Nechcem generalizovať, ale v priemernom závode karpatského typu sa vo výrobe stretávame s prekážkami ktoré nás od ideálu významne odkláňajú.  Predstavme si cestu na ktorej na každom kroku číhajú nástrahy. Diery vo vozovke, spadnuté brvná, obchádzky a podobne. My chceme ísť maximálnou povolenou rýchlosťou, ale našu rýchlosť musíme prispôsobiť stavu vozovky. V jazyku výroby týmto prekážkam hovoríme plytvanie.  Plytvanie je všetko, čo nám nepridáva hodnotu, ale zvyšuje nám výrobné alebo prevádzkové náklady, ako sme uviedli v úvodnom článku.  Vo výrobe rozlišujeme  7 typov plytvania. Vysoké zásoby sú najväčším problémom výroby. V zásobách máme uložené peniaze, ktoré nepracujú. Samozrejme bezpečnostná zásoba pre „strýčka Príhodu“

História štíhlej výroby.

Ľudia od nepamäti hľadali spôsob ako vyrábať lepšie. Motívom bolo mať z vecí väčší úžitok či zisk.  V stredoveku boli známi svojou efektivitou benátski stavitelia lodí. Boli schopní v krátkej dobe vyrobiť loď. Používali štandardizované diely a plynulý výrobný tok.  Priemyselná revolúcia priniesla nové výzvy a ciele.  Novovek V roku 1765 francúzsky generál Jean-Baptiste de Gribeauval pochopil význam štandardizovaných vzorov a výmenných dielov pre uľahčenie opravy na bojiskách. V roku 1807 Angličan Marc Brunel vymyslel zariadenie na výrobu jednoduchých drevených predmetov, ako sú lanové bloky, pre kráľovské loďstvo pomocou 22 druhov strojov, ktoré vyrábali v procese postupne jeden po druhom.  Jej veličenstvo efektivita Neskôr, v 19. Storočí, prišiel Frederick Winslow Taylor (1861 – 1919) s revolučnými myšlienkami ako zvýšiť efektivitu výrobných robotníkov. Bol zakladateľom časových štúdií. Frank B. Gilbreth (1868 – 1924) rozpracoval postupy pohybových štúdií, zladenie met

Čo je štíhla výroba alebo lean production?

Čo je to štíhla výroba? V čom mi pomôže keď poviem zoštíhlil som svoj proces?Ako súvisí Lean našou firmou či s mojim zákazníkom? Štíhla výroba ( Lean Production) je výroba očistená od plytvania vo výrobe. Plytvanie je všetko, čo zvyšuje náklady výrobku alebo služby bez toho, aby zvyšovalo ich hodnotu. Zjednodušene povedané plytvanie, alebo ináč straty, sú prekážky v ceste efektívnemu pretváraniu vstupných zdrojov a materiálu na výstupy - konečné výrobky. Hodnotu nám pridávajú činnosti, za ktoré je náš zákazník ochotný zaplatiť, sú vykonávané na prvý krát a správne a fyzicky menia produkt. Hodnotu nám pridáva napríklad vŕtanie funkčných otvorov, ale taká kontrola presnosti už hodnotu nepridáva. Rovnako hodnotu nepridáva transport výrobku do skladu. Samozrejme výrobky treba prepravovať. Každý transport by mal byť nanajvýš účelný. To, že máme zákazku, výrábame alebo pracujeme pre zákazníka určujú tri faktory: cena kvalita dodacia lehota. Tieto faktory ovplyvňujú a tv