nedeľa 16. júla 2017

CANDO vs 5S - 5 krokov k organizovanému pracovisku

Zamýšľali ste sa už, prečo niekde 5S funguje a niekde nie? Potrebujeme disciplínu zenových mníchov, aby sme zlomili kliatbu problémov opereatívy a manažmentu?

Čisté a organizované pracovisko je základná požiadavka modernej efektívnej firmy.
Na veci, ktoré sú „po ruke“ minieme menej času. Čisté pracovisko je pracovisko bez závad a porúch. Máme ho100% pod kontrolou.


Priekopník Henry Ford

Inžinieri vo Fordových závodoch vypracovali už v roku 1920 systém CANDO. Systém piatich oblastí, ktoré predbehli dobu o 50 rokov. Ford sa v nich opiera o filozofiu svojich predchod- cov. Svoje myšlienky ohľadom čistého a organizovaného pracoviska najlepšie vystihujú jeho výroky:
“Prvou úlohou je všetko vyčistiť - to je vždy prvá vec, ktorú musíte urobiť, aby ste zistili, na čom ste ... Nemôžeme si dovoliť mať špinu okolo - je to príliš drahé ... Všetko je vymaľované a udržiavané v svetlých farbách , takže aj tá najmenšia nečistota sa prejaví. Nemaľujeme, aby sme zakryli nečistoty – bielou alebo svetlo šedou farbou, ale aby čistota mohla byť predpisom a nie výnimkou. “

Ford bol v mnochých ohľadoch štíhly už začiatkom 20. storočia.

C A N D OPosledné písmeno v Fordovej filozofii CANDO - „O“, je pokračujúce zlepšovanie a zaslúži si zvláštnu zmienku. Pokračujúce, kontinuálne zlepšovanie pomenoval prvý Deming, a neskôr zmenilo frázu na neustále zlepšovanie. Japonci si to prispôsobili ako Kaizen, hlavný pilier Lean -u. Pokračujúce zlepšovanie sa nazýva POOGI (Proces prebiehajúceho zlepšovania) (1984) od Eliyahu Goldratta, autora Theory of Constraints z Izraela.

Na scénu vstupuje KAIZEN

Hovorí sa, že Toyota prvýkrát zaviedla iba prvé dva kroky 5S a časom pridali ďalšie dve. Piaty krok bol pridaný omnoho neskôr. Oproti tomu filozofia CANDO prináša všetkých päť krokov a Kaizen dokopy. Takže rovnica vyzerá takto:


CANDO = 5S + Kaizen 

Inžinieri z Toyoty adaptovali prístup západných manažérov, vyladili ho pre svoje potreby a možnosti. Boli predovšetkým praktici, ktorý potrebovai jednoduchý a vizuálny systém. Vivinuli metódy ako je 5S alebo Kanban. Účelom metódy 5S je podporiť viditeľnosť a zabezpečiť príležitosti na neustále zlepšovanie (Kaizen) tak aby boli ihneď rozpoznateľné. V našej „západnej kultúre“ táto metóda bohužial zmutovala len do „upratovania“.

Nepochopené 5S?

Úspech Japonského 5S spočíva v tom, ako sa internalizovali princípy západnej kultúry a hlavne Henryho Forda. Japonsko sa zameralo na ľudí a zdokonalilo 5S z hľadiska hlbokých ľudských hodnôt, ako je pokora a úcta k druhým. Neskopírovali Západ. Západ a celý svet sa však snaží kopírovať 5S, čo má za následok časté zlyhania implementácie tejto metódy...

Jedna indická spoločnosť získala Demingovu cenu, medzinárodné ocenenie za kvalitu. Počas služobnej cesty navštívilo niekoľko učiteľov z Japonska túto spoločnosť. Laureáti Demingovej ceny si mysleli, že úplne zrealizovali japonský systém, učitelia sa pýtali:
"Ukázali ste, ako viete robiť veci našou (japonskou) cestou. To nestačí, musíte ísť vašou vlastnou cestou ".

Čiže kde tkvie, tajomstvo Toyoty a jej 5S? Je to v myslení? To, ako sa postavili k organizovaní a poriadku na pracovisku. Nič nekomplikovať, nevyrábať systém pre systém. Adaptovať sa vonkajším podmienkam ktoré nevieme alebo nemôžeme zmeniť. Nebojovať, vydať sa vlastnou cestou. A možno stojí za to oprášiť myšlienky starého Henryho Forda a inšpirovať sa. 

Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň.
Michal Červinka