piatok 19. apríla 2013

Boeing Flight-Manufacturing (Montáž lietadiel Boeing)

Minulý článok bol o Takt time a synchronizovaní procesov. Myšlienka Taktu, požičaná z umenia - hudby, bola prvý krát použitá vo vojenskom leteckom priemysle počas 2. svetovej vojny v Nemecku. Ako vyzerá montáž lietadiel v dnešnom modernom štíhlom závode Boeing. Pozrite si úžasné, krátke video. Príjemný zážitok :-)

http://www.youtube.com/watch?v=wBPY34jCmos

Hľadáte riešenie ako skrotiť procesy? My máme riešenie. Pomôžeme Vám nastaviť proces tak aby "hral" v potrebnom tempe. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu (kliknite na meno) alebo nám nechajte odkaz v komentári.


Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň.
Michal Červinka

utorok 9. apríla 2013

Takt time


Montáž Messerschmitt bf 109

Ako synchronizovať jednotlivé pracovné operácie či súvisiace procesy? 

Keď sa učíme hrať na hudobný nástroj, náš učiteľ zapne metronóm. Je to malá skrinka, ktorá nám presne udáva tempo, ako máme hrať. Tempo je dané autorom skladby. Keď tempo nedodržíme, zahráme namiesto romantickej skladby pochod. A to by sa naše publikum asi náramne pobavilo... Náš zákazník je naše platené publikum. Je zároveň aj autorom skladby a dobre vie, kedy má skladba skončiť. Koniec skladby znamená, koľko výrobkov vyprodukujeme.

Takt zeit

V 30-ich rokoch 20. storočia si nemecký letecký priemysel požičal myšlienku taktu na zladenie finálnej montáže so zásobovaním jednotlivými lietadlovými trupmi. Bol to jednoduchý nápad, tak ako v hudbe dirigent udáva rytmus orchestru, aj zákazník udáva tempo výroby presným taktom. Tik, tik, tik...

Japonci

Japonské Mitsubishi počas druhej svetovej vojny vyrábalo lietadlá (legendárne Zero), a keďže technicky spolupracovalo s Nemcami ako výrobca lietadiel Junkers,  prinieslo túto metódu do Japonska. Tam si ju neskôr osvojila Toyota. Tak sa takt time stal významnou súčasťou filozofie lean.

Doba taktu (TT)

Takt time alebo doba taktu je  základným ukazovateľom štíhlej výroby. Udáva rýchlosť (tempo) akou sa majú vyrábať diely, aby sa splnila objednávka. Účelom doby taktu je presne zladiť výrobu s dopytom. Takt time (TT) sa vypočíta ako podiel dostupného výrobného času a počtu kusov, ktoré zákazník požaduje.

                       

Synchronizácia

V prípade, že  proces bude trvať dlhšie, výsledkom je nedostatok výrobkov. Ak proces bude rýchlejší ako Takt time (doba taktu), vznikne prebytok výrobkov. Manažment musí byť dostatočne pružný - ak dopyt zákazníkov klesá na dlhšiu dobu, potom Takt time by sa mal zvýšiť. Ak zákazník navýši objednávku, tak Takt Time sa zníži.

Ako to funguje praxi?

Doba taktu je teoretická hodnota. Skutočná, reálna hodnota času, ktorý potrebuje každý operátor (výrobný robotník) alebo stroj na dokončenie svojho úkonu je doba cyklu (cykle time).
Skutočný  proces je spomaľovaný neefektivitami a abnormalitami ktoré nám predlžujú čas alebo dobu cyklu. Základnou myšlienkou štíhlej výroby je priblížiť sa dobou cyklu dobe taktu a aby sme kapacitne „stíhali vyrábať“  doba cyklu musí byť nižšia ako doba taktu. Nesprávna, krátka predpísaná doba cyklu, môže spôsobiť veľké preťaženie či už pracovníka alebo aj zariadenia, na druhej strane môže zapríčiniť frustráciu pracovníka, lebo nemôže dosiahnuť požadovaný výkon.

Balansovanie výrobných operácii

Pri výrobných linkách je dôležité rovnomerné rozloženie jednotlivých časov cyklu, balans. Celkový výstup z výrobnej linky je daný najpomalšou operáciou. Pri optimalizovaní výrobného procesu takýto balans dostaneme pomocou optimálneho rozdelenia činností medzi jednotlivými pracoviskami, či operátormi linky. Vtedy hovoríme o balansovaní procesov. Výsledkom je plynulý výrobný tok, kde nie sú čakania a nevznikajú medzioperačné zásoby, a keď z nejakého dôvodu zásoby či čakanie musí byť, ich hodnota je minimálna. Tak ako keď zohraný orchester zahrá naučenú skladbu.


Balancovanie linky 

Hľadáte riešenie ako skrotiť procesy? My máme riešenie. Pomôžeme Vám nastaviť proces tak aby "hral" v potrebnom tempe. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu (kliknite na meno) alebo nám nechajte odkaz v komentári.


Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň.
Michal Červinka

utorok 2. apríla 2013

Zákazník, hodnota a hodnotový tok


V štíhlej výrobe sa pozeráme na každý proces očami zákazníka. Rozmýšľal už niekto, prečo?  Pomôže mi to v mojom závode, vo výrobe?
Poznať potreby zákazníka je nesmierne užitočné. Hovorí sa, "Náš zákazník, náš pán"... Avšak akási „stavovská profesionalita“ sa pomaly vytráca. Silou mocou chceme byť drsní a nezávislí. A zákazníka nemôžeme ani cítiť. Ale prečo?

Všetko to začína od zákazníka. Preto je potrebné vedieť, kto je môj zákazník, čo zákazník očakáva, čo má pre zákazníka hodnotu a čo považuje za samozrejmosť. Múdre knihy hovoria, že zákazníkom je ten, kto má potrebu a zdroje. 

Potreba je niečo, čo zákazník nemá, ale chce to, a vtedy produkt alebo služba má pre zákazníka hodnotu. Inými slovami hodnota je pre zákazníka súhrn úžitkov a výhod, ktoré získa nákupom produktu alebo služby.

Predstavte si, že vyrábate napríklad bicykle. Povedzme, že zákazníkom sú deti, resp. ich rodičia. Hľadajú najlepší bicykel na trhu. Očakávajú, že bicykel je ľahký a zároveň odolný, je ľahko ovládateľný a má pestré farebné verzie. 
Zákazník získa kúpou bicykla krásny farebný bicykel, ktorý sa páči deťom s vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami. Vy ako výrobca sa sústredíte na spoľahlivé a kvalitné lakovanie a presnosť montáže. Zákazník nákupom získava hodnoty, to je napríklad ľahká ovládateľnosť. 

Na to, aby ste získali rodičov kupujúcich bicykel pre svoje ratolesti, potrebujete presmerovať pozornosť na svoj interný proces. Určiť tvorbu hodnôt „ u mňa doma“. Tak z pohľadu hodnôt môžeme procesy alebo samotné činnosti rozdeliť na:

  • Činnosti, ktoré nám pridávajú hodnotu. Sú to činnosti ktoré menia produkt alebo službu, sú vykonané na prvý krát a správne a zákazník je ochotný za ne zaplatiť.
  • Činnosti, ktoré nepridávajú hodnotu = čistá strata (napríklad čakanie, prestoje a podobne).
  • Činnosti, ktoré nepridávajú hodnotu, ale sú vyžadované  (práca nepridávajúcu hodnotu, kontroly, merania...).


Je nám jasné, že pre nás, ako výrobcu, sú dôležité procesy, ktoré pridávajú hodnotu, keďže to sú procesy, za ktoré zákazník platí. Rovnako dôležité sú však aj činnosti, ktoré hodnotu nepridávajú. V štíhlej výrobe neustále hľadáme činnosti, ktoré nepridávajú hodnotu a keď ich odhalíme, odstránime ich. 

Všetky procesy „od dverí k dverám“, tie, ktoré sú na ceste od materiálu k hotovému výrobku, tvoria tok hodnôt. Keď chceme jasne popísať hodnotový, ale aj materiálový a informačný tok v podniku, používame metódu VSM (Value stream mapping, v preklade mapovanie hodnotového toku).

 Mapa, akýsi záznam hodnotového toku, obsahuje informácie o informačnom toku, materiálovom toku, procesných parametroch a časoch, kde sa pridáva a nepridáva hodnota. Pomer týchto časov ukazuje mieru plytvania.

Mapovanie toku hodnôt používame pre plánovanie zmeny výroby, optimalizáciu materiálových tokov, redukciu zásob a rozpracovanej výroby.
Mapa hodnotového toku sa vytvára priamo na mieste (výroba, dielňa, prevádzka) a potrebujete  iba papier, ceruzky, fotoaparát, stopky a zdravý rozum. 
VSM - Mapovanie toku hodnôt

Na záver malá rada: pozerajte sa na vaše činnosti smelo očami zákazníka. Získate inú perspektívu. 

Radi Vám pomôžeme s analýzou hodnôt a hodnotového toku priamo u Vás "doma",  získate možnosť konkurenčnej výhody. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu (kliknite na meno) alebo nám nechajte odkaz v komentári.


Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň.

Michal Červinka