Preskočiť na hlavný obsah

Takt time


Montáž Messerschmitt bf 109
Ako synchronizovať jednotlivé pracovné operácie či súvisiace procesy? 

Keď sa učíme hrať na hudobný nástroj, náš učiteľ zapne metronóm. Je to malá skrinka, ktorá nám presne udáva tempo, ako máme hrať. Tempo je dané autorom skladby. Keď tempo nedodržíme, zahráme namiesto romantickej skladby pochod. A to by sa naše publikum asi náramne pobavilo... Náš zákazník je naše platené publikum. Je zároveň aj autorom skladby a dobre vie, kedy má skladba skončiť. Koniec skladby znamená, koľko výrobkov vyprodukujeme.


Takt zeit

V 30-ich rokoch 20. storočia si nemecký letecký priemysel požičal myšlienku taktu na zladenie finálnej montáže so zásobovaním jednotlivými lietadlovými trupmi. Bol to jednoduchý nápad, tak ako v hudbe dirigent udáva rytmus orchestru, aj zákazník udáva tempo výroby presným taktom. Tik, tik, tik...

Japonci

Japonské Mitsubishi počas druhej svetovej vojny vyrábalo lietadlá (legendárne Zero), a keďže technicky spolupracovalo s Nemcami ako výrobca lietadiel Junkers, prinieslo túto metódu do Japonska. Tam si ju neskôr osvojila Toyota. Tak sa takt time stal významnou súčasťou filozofie lean.

Doba taktu (TT)

Takt time alebo doba taktu je základným ukazovateľom štíhlej výroby. Udáva rýchlosť (tempo) akou sa majú vyrábať diely, aby sa splnila objednávka. Účelom doby taktu je presne zladiť výrobu s dopytom. Takt time (TT) sa vypočíta ako podiel dostupného výrobného času a počtu kusov, ktoré zákazník požaduje.

                       


Synchronizácia

V prípade, že proces bude trvať dlhšie, výsledkom je nedostatok výrobkov. Ak proces bude rýchlejší ako Takt time (doba taktu), vznikne prebytok výrobkov. Manažment musí byť dostatočne pružný - ak dopyt zákazníkov klesá na dlhšiu dobu, potom Takt time by sa mal zvýšiť. Ak zákazník navýši objednávku, tak Takt Time sa zníži.

Ako to funguje praxi?

Doba taktu je teoretická hodnota. Skutočná, reálna hodnota času, ktorý potrebuje každý operátor (výrobný robotník) alebo stroj na dokončenie svojho úkonu je doba cyklu (cykle time).

Skutočný proces je spomaľovaný neefektivitami a abnormalitami ktoré nám predlžujú čas alebo dobu cyklu. Základnou myšlienkou štíhlej výroby je priblížiť sa dobou cyklu dobe taktu a aby sme kapacitne „stíhali vyrábať“ doba cyklu musí byť nižšia ako doba taktu. Nesprávna, krátka predpísaná doba cyklu, môže spôsobiť veľké preťaženie či už pracovníka alebo aj zariadenia, na druhej strane môže zapríčiniť frustráciu pracovníka, lebo nemôže dosiahnuť požadovaný výkon.

Balansovanie výrobných operácii

Pri výrobných linkách je dôležité rovnomerné rozloženie jednotlivých časov cyklu, balans. Celkový výstup z výrobnej linky je daný najpomalšou operáciou. Pri optimalizovaní výrobného procesu takýto balans dostaneme pomocou optimálneho rozdelenia činností medzi jednotlivými pracoviskami, či operátormi linky. Vtedy hovoríme o balansovaní procesov. Výsledkom je plynulý výrobný tok, kde nie sú čakania a nevznikajú medzioperačné zásoby, a keď z nejakého dôvodu zásoby či čakanie musí byť, ich hodnota je minimálna. Tak ako keď zohraný orchester zahrá naučenú skladbu.


Balancovanie linky 


Hľadáte riešenie ako skrotiť procesy? My máme riešenie. Pomôžeme Vám nastaviť proces tak aby "hral" v potrebnom tempe. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu (kliknite na meno) alebo nám nechajte odkaz v komentári.

Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň.
Michal Červinka

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Plytvanie

P amätáte si koniec filmu „Marečku, podejte mi pero!“? Sen hlavného hrdinu Kroupu na konci mi evokuje ideálny závod. Závod, kde ide všetko ako po masle, všetko je automatizované a v pravidelnom intervale opúšťajú linku dobré kusy. Aká je realita?  Nechcem generalizovať, ale v priemernom závode karpatského typu sa vo výrobe stretávame s prekážkami ktoré nás od ideálu významne odkláňajú.  Predstavme si cestu na ktorej na každom kroku číhajú nástrahy. Diery vo vozovke, spadnuté brvná, obchádzky a podobne. My chceme ísť maximálnou povolenou rýchlosťou, ale našu rýchlosť musíme prispôsobiť stavu vozovky. V jazyku výroby týmto prekážkam hovoríme plytvanie.  Plytvanie je všetko, čo nám nepridáva hodnotu, ale zvyšuje nám výrobné alebo prevádzkové náklady, ako sme uviedli v úvodnom článku.  Vo výrobe rozlišujeme  7 typov plytvania. Vysoké zásoby sú najväčším problémom výroby. V zásobách máme uložené peniaze, ktoré nepracujú. Samozrejme bezpečnostná zásoba pre „strýčka Príhodu“

Čo je štíhla výroba alebo lean production?

Čo je to štíhla výroba? V čom mi pomôže keď poviem zoštíhlil som svoj proces?Ako súvisí Lean našou firmou či s mojim zákazníkom? Štíhla výroba ( Lean Production) je výroba očistená od plytvania vo výrobe. Plytvanie je všetko, čo zvyšuje náklady výrobku alebo služby bez toho, aby zvyšovalo ich hodnotu. Zjednodušene povedané plytvanie, alebo ináč straty, sú prekážky v ceste efektívnemu pretváraniu vstupných zdrojov a materiálu na výstupy - konečné výrobky. Hodnotu nám pridávajú činnosti, za ktoré je náš zákazník ochotný zaplatiť, sú vykonávané na prvý krát a správne a fyzicky menia produkt. Hodnotu nám pridáva napríklad vŕtanie funkčných otvorov, ale taká kontrola presnosti už hodnotu nepridáva. Rovnako hodnotu nepridáva transport výrobku do skladu. Samozrejme výrobky treba prepravovať. Každý transport by mal byť nanajvýš účelný. To, že máme zákazku, výrábame alebo pracujeme pre zákazníka určujú tri faktory: cena kvalita dodacia lehota. Tieto faktory ovplyvňujú a tv