Preskočiť na hlavný obsah

Zákazník, hodnota a hodnotový tok


V štíhlej výrobe sa pozeráme na každý proces očami zákazníka. Rozmýšľal už niekto, prečo?  Pomôže mi to v mojom závode, vo výrobe?
Poznať potreby zákazníka je nesmierne užitočné. Hovorí sa, "Náš zákazník, náš pán"... Avšak akási „stavovská profesionalita“ sa pomaly vytráca. Silou mocou chceme byť drsní a nezávislí. A zákazníka nemôžeme ani cítiť. Prečo?


Zákaznik


Všetko to začína od zákazníka. Preto je potrebné vedieť, kto je môj zákazník, čo zákazník očakáva, čo má pre zákazníka hodnotu a čo považuje za samozrejmosť. Múdre knihy hovoria, že zákazníkom je ten, kto má potrebu a zdroje. 

Potreba je niečo, čo zákazník nemá, ale chce to. Vtedy produkt alebo služba má pre zákazníka hodnotu. Inými slovami hodnota je pre zákazníka súhrn úžitkov a výhod, ktoré získa nákupom produktu alebo služby.

Predstavte si, že vyrábate napríklad bicykle. Povedzme, že zákazníkom sú deti, resp. ich rodičia. Hľadajú najlepší bicykel na trhu. Očakávajú, že bicykel je ľahký a zároveň odolný, je ľahko ovládateľný a má pestré farebné verzie. 
Zákazník získa kúpou bicykla krásny farebný bicykel, ktorý sa páči deťom s vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami. Vy ako výrobca sa sústredíte na spoľahlivé a kvalitné lakovanie a presnosť montáže. Zákazník nákupom získava hodnoty, to je napríklad ľahká ovládateľnosť. 


Hodnota


Na to, aby ste získali rodičov kupujúcich bicykel pre svoje ratolesti, potrebujete presmerovať pozornosť na svoj interný proces. Určiť tvorbu hodnôt „ u mňa doma“. Tak z pohľadu hodnôt môžeme procesy alebo samotné činnosti rozdeliť na:


  • Činnosti, ktoré nám pridávajú hodnotu. Sú to činnosti ktoré menia produkt alebo službu, sú vykonané na prvý krát a správne a zákazník je ochotný za ne zaplatiť.
  • Činnosti, ktoré nepridávajú hodnotu = čistá strata (napríklad čakanie, prestoje a podobne).
  • Činnosti, ktoré nepridávajú hodnotu, ale sú vyžadované  (práca nepridávajúcu hodnotu, kontroly, merania...).


Je nám jasné, že pre nás, ako výrobcu, sú dôležité procesy, ktoré pridávajú hodnotu, keďže to sú procesy, za ktoré zákazník platí. Rovnako dôležité sú však aj činnosti, ktoré hodnotu nepridávajú. V štíhlej výrobe neustále hľadáme činnosti, ktoré nepridávajú hodnotu a keď ich odhalíme, odstránime ich. 


Hodnotový tok - Value stream

Všetky procesy „od dverí k dverám“, tie, ktoré sú na ceste od materiálu k hotovému výrobku, tvoria tok hodnôt. Keď chceme jasne popísať hodnotový, ale aj materiálový a informačný tok v podniku, používame metódu VSM (Value stream mapping, v preklade mapovanie hodnotového toku).

 Mapa, akýsi záznam hodnotového toku, obsahuje informácie o informačnom toku, materiálovom toku, procesných parametroch a časoch, kde sa pridáva a nepridáva hodnota. Pomer týchto časov ukazuje mieru plytvania.

Mapovanie toku hodnôt používame pre plánovanie zmeny výroby, optimalizáciu materiálových tokov, redukciu zásob a rozpracovanej výroby.
Mapa hodnotového toku sa vytvára priamo na mieste (výroba, dielňa, prevádzka) a potrebujete  iba papier, ceruzky, fotoaparát, stopky a zdravý rozum. 
VSM - Mapovanie toku hodnôt

Na záver malá rada: Ak chcete získať inú perspektívu, pozrite sa na všetko čo robíte očami zákazníka. 

Radi Vám pomôžeme s analýzou hodnôt a hodnotového toku priamo u Vás "doma",  získate možnosť konkurenčnej výhody. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu (kliknite na meno) alebo nám nechajte odkaz v komentári.


Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň.

Michal Červinka


Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Takt time

Montáž Messerschmitt bf 109 Ako synchronizovať jednotlivé pracovné operácie či súvisiace procesy?  Keď sa učíme hrať na hudobný nástroj, náš učiteľ zapne metronóm. Je to malá skrinka, ktorá nám presne udáva tempo, ako máme hrať. Tempo je dané autorom skladby. Keď tempo nedodržíme, zahráme namiesto romantickej skladby pochod. A to by sa naše publikum asi náramne pobavilo... Náš zákazník je naše platené publikum. Je zároveň aj autorom skladby a dobre vie, kedy má skladba skončiť. Koniec skladby znamená, koľko výrobkov vyprodukujeme. Takt zeit V 30-ich rokoch 20. storočia si nemecký letecký priemysel požičal myšlienku taktu na zladenie finálnej montáže so zásobovaním jednotlivými lietadlovými trupmi. Bol to jednoduchý nápad, tak ako v hudbe dirigent udáva rytmus orchestru, aj zákazník udáva tempo výroby presným taktom. Tik, tik, tik... Japonci Japonské Mitsubishi počas druhej svetovej vojny vyrábalo lietadlá (legendárne Zero), a keďže technicky spolupracovalo s Nemcami a

Plytvanie

P amätáte si koniec filmu „Marečku, podejte mi pero!“? Sen hlavného hrdinu Kroupu na konci mi evokuje ideálny závod. Závod, kde ide všetko ako po masle, všetko je automatizované a v pravidelnom intervale opúšťajú linku dobré kusy. Aká je realita?  Nechcem generalizovať, ale v priemernom závode karpatského typu sa vo výrobe stretávame s prekážkami ktoré nás od ideálu významne odkláňajú.  Predstavme si cestu na ktorej na každom kroku číhajú nástrahy. Diery vo vozovke, spadnuté brvná, obchádzky a podobne. My chceme ísť maximálnou povolenou rýchlosťou, ale našu rýchlosť musíme prispôsobiť stavu vozovky. V jazyku výroby týmto prekážkam hovoríme plytvanie.  Plytvanie je všetko, čo nám nepridáva hodnotu, ale zvyšuje nám výrobné alebo prevádzkové náklady, ako sme uviedli v úvodnom článku.  Vo výrobe rozlišujeme  7 typov plytvania. Vysoké zásoby sú najväčším problémom výroby. V zásobách máme uložené peniaze, ktoré nepracujú. Samozrejme bezpečnostná zásoba pre „strýčka Príhodu“

Čo je štíhla výroba alebo lean production?

Čo je to štíhla výroba? V čom mi pomôže keď poviem zoštíhlil som svoj proces?Ako súvisí Lean našou firmou či s mojim zákazníkom? Štíhla výroba ( Lean Production) je výroba očistená od plytvania vo výrobe. Plytvanie je všetko, čo zvyšuje náklady výrobku alebo služby bez toho, aby zvyšovalo ich hodnotu. Zjednodušene povedané plytvanie, alebo ináč straty, sú prekážky v ceste efektívnemu pretváraniu vstupných zdrojov a materiálu na výstupy - konečné výrobky. Hodnotu nám pridávajú činnosti, za ktoré je náš zákazník ochotný zaplatiť, sú vykonávané na prvý krát a správne a fyzicky menia produkt. Hodnotu nám pridáva napríklad vŕtanie funkčných otvorov, ale taká kontrola presnosti už hodnotu nepridáva. Rovnako hodnotu nepridáva transport výrobku do skladu. Samozrejme výrobky treba prepravovať. Každý transport by mal byť nanajvýš účelný. To, že máme zákazku, výrábame alebo pracujeme pre zákazníka určujú tri faktory: cena kvalita dodacia lehota. Tieto faktory ovplyvňujú a tv