Preskočiť na hlavný obsah

Je to o zvyku - Kaizen a rutina 1Je to o zvyku - Kaizen a rutina 1

"Japonci sú magori. Toto u nás nebude fungovať, oni jednoducho nespia, neodpočívajú. Nebudeme sa opičiť po nich" Toto počúvam vo firmách.

Je neustále zlepšovanie, Kaizen, CI, KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) fakt len o disciplíne? Samozrejme, lenže disciplina sa dá naučiť. Je to o správnych návykoch.

Keď Japonský výrobcovia automobilov dostali príležitosť postupne ovládadať trh svojimi kvalitnými a pritom lacnými a úspornými autami, boli pripravený. Nebola za tým žiadna veda ani mágia. Pracovali na tom neúnavne a cieľavedome. Bez drahého marketingu.


Ľudia o svojej budúcnosti nerozhodujú, rozhodujú o svojich návykoch a ich návyky rozhodnú o ich budúcnosti.                                                                 
                                                                                                                F. M. Alexander

Zvyky tvoria vašu realitu


To čo neustále robíte, na čo myslíte, to tvorí vašu realitu. Pokiaľ iba pozeráte seriál žijete ako v seriály. Stále dokola, na pokračovanie sa dejú tie isté veci. Pokiaľ nepochopíte, čo robíte zle a nezmeníte to, neviete prerušiť vzorec.

Ak začnete do svojho každodenného programu pridávať opakovane jednu a tú istú činnosť, stane sa z nej zvyk. Ak vydržíte túto činnosť opakovať dostatočne dlho, stane sa z nej rutina. Opakovaním dostanete činnosť do krvi, stávate sa majstrami vo svojom obore. Niektorí sa stali notorickí sťažovatelia, niektorí majstrami katastrof. Niektorí sa stávajú majstrami v riadení ľudí a v riešení problémov. Ide o to, čomu venujete pozornosť. 

Opakovanie je matka múdrosti


Pri vykonávaní tých istých rutinných úkonov sa váš mozog takmer vôbec nenamáha. To znamená, že používate už vytvorené neurónové obvody. Ak vystavíte mozog novým situáciám alebo úlohám, začnú sa vytvárať nové synapsie a obvody. 

Každé formovanie návykov pozostáva zo štyroch krokov:
IMPULZ, čo vás naštartuje. U každého to môže byť niečo iné.

RITUÁL, dennodená činosť ktorú robíme. Spustenie rutiny. Napríklad ranná káva, cvičenie, cesta do práce...

ODMENA, mozog potrebuje potvrdenie, že to, čo robíme, robíme dobre. Odmena na potvrdenie víťazstva.

OPAKOVANIE, vykonávanie nového správania znova a znova. Vytvorenie majstrovstva.

Proces učenia sa

Najlepší hudobníci strávili denne niekoľko hodín cvičením stupníc. Jimmy Hendrix stále hral na gitare, aj počas prípravy svojich raňajok. Aj Mozart musel niekoľko hodín denne cvičiť odmalička aby neskôr udivoval poslucháčov svojou virtuozitou a genialitou.

Riadenie auta je o rutine. Pamätáte si, keď ste mali stres zo všetkých činností, ktoré ste museli zvládnuť, aby ste sa dostali s autom do cieľa? Koľkí z vás mali v autoškole rešpekt či dokonca stres?

Pri zvládnutí a naučení sa akejkoľvek činnosti si prechádzate rôznymi stupňami:
  1. Nevedomá nenevedomosť-nevieme že to ešte nedokážeme. Malé deti nevedia, že nedokážu šoférovať    

  1. Vedomá nenevedomosť - dieťa už vie, že šoférovať dospelácke auto nie je taká sranda. 

  1. Vedomá vedomosť - Študent v autoškole vie čo treba robiť, uvedomuje si prevodový stupeň, spojku, plyn, brzda. Brzdaaa. OK.

  1. Nevedomá vedomosť - "odveziem Ťa domov, kde bývaš?" Dokážete len tak mimochodom konverzovať, ladiť pesničky, radiť rýchlosti, bez toho aby ste nad tým rozmýšľali.

Ako budovať návyky?

Výskumy vravia, že nejaký čas trvá, kým sa oboznámite s novým návykom, ďalší čas potrebujete, aby sa z neho stal zvyk. Toto obdobie potrebuje mozog na to, aby vznikli nové neurónové spojenia.

V roku 2009 na Univerzite College of London zisťovali ako dlho trvá, kým sa vytvorí nový návyk. Okamih, keď sa nové správanie zmení na automatické. Výsledky ukázali, že vytvorenie nového návyku trvá približne 66 dní. Celkový rozsah bol od 18 do 254 dní. Priemer bol 66 dní. 
Mnohí ľudia nemajú úspech vo vytváraní nového návyku, pretože vo svojom úsilí nikdy nepokračujú až za túto hranicu. A tiež je potrebné si uvedomiť, že najrýchlejšia cesta k tomu, aby sme sa zbavili starého zvyku, je nahradiť ho iným, podľa možností lepším.

Ako postupovať?

  1. Stanovte ci cieľ. Čo chcete dosiahnuť? Akým človekom chcete byť?
  2. V jeden čas si vytvárajte iba jeden návyk. 
  3. Urobte prvý krok, hneď!
  4. Zapisujte si váš progres, úspech. 
  5. Odmeňte sa
  6. Pokračujte

Zavádzanie štíhlej výroby je o postupoch, štruktúre. Zmene. Budovaním dobrých návykov sa stávame lepším človekom, lepšou firmou, lepšou spoločnosťou.


Firmy hľadajú systém, systémové riešenia. Hľadajú recept na to čo bude fungovať. Japonské zaklínadlá ako Kaizen, Kanban, Hoshin, Kata na jednej strane a digitálizácia, mobilné aplikácie, IoT, Big data, na strane druhej. Netrpezlivosť tak prívlastná tejto dobe nás paradoxne odďaluje od zlepšovania pomocou zdravého rozumu, rastu a zlepšovania. 

  Zaseješ myšlienku a zožneš čin, zaseješ čin a zožneš návyk, zaseješ návyk a zožneš charakter. Zaseješ charakter a zožneš vlastný osud.
                                                                                                                                                                   Robin Sharma


Čo si myslite o ovplyvnení zvykov? Teším sa na Vaše názory, pripadne podnety a návrhy napíšte do komentára.


V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu (kliknite na meno) alebo nám nechajte odkaz v komentári.

Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň.

Michal Červinka
Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Takt time

Montáž Messerschmitt bf 109 Ako synchronizovať jednotlivé pracovné operácie či súvisiace procesy?  Keď sa učíme hrať na hudobný nástroj, náš učiteľ zapne metronóm. Je to malá skrinka, ktorá nám presne udáva tempo, ako máme hrať. Tempo je dané autorom skladby. Keď tempo nedodržíme, zahráme namiesto romantickej skladby pochod. A to by sa naše publikum asi náramne pobavilo... Náš zákazník je naše platené publikum. Je zároveň aj autorom skladby a dobre vie, kedy má skladba skončiť. Koniec skladby znamená, koľko výrobkov vyprodukujeme. Takt zeit V 30-ich rokoch 20. storočia si nemecký letecký priemysel požičal myšlienku taktu na zladenie finálnej montáže so zásobovaním jednotlivými lietadlovými trupmi. Bol to jednoduchý nápad, tak ako v hudbe dirigent udáva rytmus orchestru, aj zákazník udáva tempo výroby presným taktom. Tik, tik, tik... Japonci Japonské Mitsubishi počas druhej svetovej vojny vyrábalo lietadlá (legendárne Zero), a keďže technicky spolupracovalo s Nemcami a

Plytvanie

P amätáte si koniec filmu „Marečku, podejte mi pero!“? Sen hlavného hrdinu Kroupu na konci mi evokuje ideálny závod. Závod, kde ide všetko ako po masle, všetko je automatizované a v pravidelnom intervale opúšťajú linku dobré kusy. Aká je realita?  Nechcem generalizovať, ale v priemernom závode karpatského typu sa vo výrobe stretávame s prekážkami ktoré nás od ideálu významne odkláňajú.  Predstavme si cestu na ktorej na každom kroku číhajú nástrahy. Diery vo vozovke, spadnuté brvná, obchádzky a podobne. My chceme ísť maximálnou povolenou rýchlosťou, ale našu rýchlosť musíme prispôsobiť stavu vozovky. V jazyku výroby týmto prekážkam hovoríme plytvanie.  Plytvanie je všetko, čo nám nepridáva hodnotu, ale zvyšuje nám výrobné alebo prevádzkové náklady, ako sme uviedli v úvodnom článku.  Vo výrobe rozlišujeme  7 typov plytvania. Vysoké zásoby sú najväčším problémom výroby. V zásobách máme uložené peniaze, ktoré nepracujú. Samozrejme bezpečnostná zásoba pre „strýčka Príhodu“

Čo je štíhla výroba alebo lean production?

Čo je to štíhla výroba? V čom mi pomôže keď poviem zoštíhlil som svoj proces?Ako súvisí Lean našou firmou či s mojim zákazníkom? Štíhla výroba ( Lean Production) je výroba očistená od plytvania vo výrobe. Plytvanie je všetko, čo zvyšuje náklady výrobku alebo služby bez toho, aby zvyšovalo ich hodnotu. Zjednodušene povedané plytvanie, alebo ináč straty, sú prekážky v ceste efektívnemu pretváraniu vstupných zdrojov a materiálu na výstupy - konečné výrobky. Hodnotu nám pridávajú činnosti, za ktoré je náš zákazník ochotný zaplatiť, sú vykonávané na prvý krát a správne a fyzicky menia produkt. Hodnotu nám pridáva napríklad vŕtanie funkčných otvorov, ale taká kontrola presnosti už hodnotu nepridáva. Rovnako hodnotu nepridáva transport výrobku do skladu. Samozrejme výrobky treba prepravovať. Každý transport by mal byť nanajvýš účelný. To, že máme zákazku, výrábame alebo pracujeme pre zákazníka určujú tri faktory: cena kvalita dodacia lehota. Tieto faktory ovplyvňujú a tv