Preskočiť na hlavný obsah

Plytvanie


P
amätáte si koniec filmu „Marečku, podejte mi pero!“? Sen hlavného hrdinu Kroupu na konci mi evokuje ideálny závod. Závod, kde ide všetko ako po masle, všetko je automatizované a v pravidelnom intervale opúšťajú linku dobré kusy. Aká je realita? 


Nechcem generalizovať, ale v priemernom závode karpatského typu sa vo výrobe stretávame s prekážkami ktoré nás od ideálu významne odkláňajú.

 Predstavme si cestu na ktorej na každom kroku číhajú nástrahy. Diery vo vozovke, spadnuté brvná, obchádzky a podobne. My chceme ísť maximálnou povolenou rýchlosťou, ale našu rýchlosť musíme prispôsobiť stavu vozovky. V jazyku výroby týmto prekážkam hovoríme plytvanie. 

Plytvanie je všetko, čo nám nepridáva hodnotu, ale zvyšuje nám výrobné alebo prevádzkové náklady, ako sme uviedli v úvodnom článku. Vo výrobe rozlišujeme 

7 typov plytvania.
  1. Vysoké zásoby sú najväčším problémom výroby. V zásobách máme uložené peniaze, ktoré nepracujú. Samozrejme bezpečnostná zásoba pre „strýčka Príhodu“ je dobrá, ale musí byť presne definovaná a dodržiavaná.
  2. Nadvýroba spôsobuje vysoké zásoby. Vzniká vtedy, ak sa vyrába sa viac ako potrebujeme alebo sa vyrába rýchlejšie ako potrebujeme.
  3. Nevhodné/nesprávne pohyby sú všetky pohyby ľudí alebo strojov, ktoré nepridávajú hodnotu výrobku alebo službe. Strácame tak vzácny čas a doba cyklu sa predlžuje.
  4. Čakanie/prestoje spôsobuje nevyužitie ľudí alebo dielov, kým proces dokončí pracovný cyklus. Ľudia čakajú na stroj, stroj čaká na ľudí alebo ľudia čakajú na ľudí.
  5. Nevhodné procesy sú činnosti, ktoré nepridávajú hodnoty výrobku alebo službe, samoúčelné „zlepšenia“ alebo práce, ktoré by bolo možné kombinovať s inými.
  6. Nevhodná/nesprávna manipulácia je každý nepotrebný pohyb materiálu alebo ľudí v procese. „Zakaždým, keď sa manipuluje s materiálom, pridávame mu na nákladoch, ale nie vždy na jeho hodnote. “ povedal Henry Royce, spoluzakladateľ Rolls-Royce
  7. Oprava výrobkov alebo služieb pre splnenie požiadavky zákazníka. Všetko, čo nebolo dobré na prvý krát.
Okrem 7 základných typov plytvania bol identifikovaný ďalší, ôsmy typ: 

  8. Nedostatočné zapojenie zamestnancov

Odstránenie alebo čo i len zredukovanie plytvania prinesie nemalú finančnú úsporu. Ako prvý krok je treba nájsť a pomenovať zdroje plytvania.

Radi Vám pomôžeme s analýzou zdrojov plytvania a urobiť tak prvý krok smerom k štíhlej prevádzke. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu (kliknite na meno) alebo nám nechajte odkaz v komentári.

Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň.
Michal Červinka


Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Takt time

Montáž Messerschmitt bf 109 Ako synchronizovať jednotlivé pracovné operácie či súvisiace procesy?  Keď sa učíme hrať na hudobný nástroj, náš učiteľ zapne metronóm. Je to malá skrinka, ktorá nám presne udáva tempo, ako máme hrať. Tempo je dané autorom skladby. Keď tempo nedodržíme, zahráme namiesto romantickej skladby pochod. A to by sa naše publikum asi náramne pobavilo... Náš zákazník je naše platené publikum. Je zároveň aj autorom skladby a dobre vie, kedy má skladba skončiť. Koniec skladby znamená, koľko výrobkov vyprodukujeme. Takt zeit V 30-ich rokoch 20. storočia si nemecký letecký priemysel požičal myšlienku taktu na zladenie finálnej montáže so zásobovaním jednotlivými lietadlovými trupmi. Bol to jednoduchý nápad, tak ako v hudbe dirigent udáva rytmus orchestru, aj zákazník udáva tempo výroby presným taktom. Tik, tik, tik... Japonci Japonské Mitsubishi počas druhej svetovej vojny vyrábalo lietadlá (legendárne Zero), a keďže technicky spolupracovalo s Nemcami a

Čo je štíhla výroba alebo lean production?

Čo je to štíhla výroba? V čom mi pomôže keď poviem zoštíhlil som svoj proces?Ako súvisí Lean našou firmou či s mojim zákazníkom? Štíhla výroba ( Lean Production) je výroba očistená od plytvania vo výrobe. Plytvanie je všetko, čo zvyšuje náklady výrobku alebo služby bez toho, aby zvyšovalo ich hodnotu. Zjednodušene povedané plytvanie, alebo ináč straty, sú prekážky v ceste efektívnemu pretváraniu vstupných zdrojov a materiálu na výstupy - konečné výrobky. Hodnotu nám pridávajú činnosti, za ktoré je náš zákazník ochotný zaplatiť, sú vykonávané na prvý krát a správne a fyzicky menia produkt. Hodnotu nám pridáva napríklad vŕtanie funkčných otvorov, ale taká kontrola presnosti už hodnotu nepridáva. Rovnako hodnotu nepridáva transport výrobku do skladu. Samozrejme výrobky treba prepravovať. Každý transport by mal byť nanajvýš účelný. To, že máme zákazku, výrábame alebo pracujeme pre zákazníka určujú tri faktory: cena kvalita dodacia lehota. Tieto faktory ovplyvňujú a tv