Preskočiť na hlavný obsah

One Piece Flow - Jednokusový výrobný tok

Čo je cieľom každého výrobcu?

Predstavme si, že máme vyrobiť za mesiac 1000 výrobkov, napríklad 1000 autorádií. Náklady na prácu nás stoja 10000 euro mesačne. To znamená, že jedno rádio nás stojí 10 eur + materiál. Ak sa výroba zvýši na 1500 kusov mesačne náklady na jedno rádio budú 7 eur + materiál.

Viac kusov viac peňazí . Veľa výrobných prevádzok začne mať pri náraste výroby problém. Všetko mali nastavené tak aby pohodlne mohli vyrábať a zrazu... Jednou z ciest je zmeniť výrobný tok. Porovnajme si klasickú hromadnú výrobu a jednokusový výrobný tok (One Piece Flow).

Zvýšená úroveň zásob nám spôsobuje, že naše potenciálne problémy sú dobre schované a čakajú na nás pod hladinou. Okrem toho v zásobách sa nám viažu peniaze, ktoré nepracujú. Z krátkodobého pohľadu sa nič nedeje ale keď to praskne máme núdzový stav.  V takomto prípade akákoľvek zmena naruší „rytmus“ výroby.Výroba v dávkách

V klasickej hromadnej výrobe kde výrobky postupujú výrobným procesom vo veľkých dávkach žiadnu položku nemožno presunúť na ďalší postup, kým nie sú všetky položky v dávke spracované. Musíme mať bezpečnostné zásoby aby sa odstránili prestoje medzi jednotlivými operáciami. 


Hromadná výroba - výroba v dávkach.

Výrobný tok jedného kusa


Oproti tomu Jednokusový tok nás núti byť štíhly aby sme vyrábali maximálne efektívne a bez strát.  Ide o výrobu toho, čo potrebujeme iba vtedy, keď to potrebujeme, spracovaním vždy len jedného kusu. Zameraním na činnosti pridávajúce hodnotu sa nám darí byť vždy pripravený. Odkrýva skutočné problémy, ktoré je potrebné urýchlene a bez odkladania riešiť. 

Výrobný tok jedného kusa

Základný rytmus výroby udáva takt. Takt je tempo požiadavky zákazníka. Stroje, linky dýchajú v rovnakom rytme, vyrábame len to čo potrebujeme a koľko toho potrebujeme. Nerobíme zbytočne na sklad. Výrobky sú „ťahané“ nasledujúcimi operáciami a na konci toku je zákazník.

Výhody, keď sa pozrieme z hľadiska kvality dodacej lehoty a ceny, sú:

1. Zabezpečenie kvality. 
Znižuje sa riziko poškodenia, opotrebenia alebo zastarania. Pri dávkach môže byť reakčný čas odhalenia chyby v dávke nebezpečne dlhý. Pri jednom kuse máme priestor na rýchlu zmenu. Rýchla zmena nám potom môže vylepšiť skóre celkovej produktivity.


2. Dodacia lehota. 
Zákazník čakajúci na konci reťazca jednoducho povedané dostane svoj výrobok skôr, pretože sme oslobodení od strát čakaním.


3. Cena. 
Nedovoľuje vyrábať viac ako treba (nadvýroba), čo nám umožňuje efektívnejšie hospodáriť so zdrojmi. Ak nevyrábame viac ako treba, nevytvárame zbytočné zásoby a v konečnom dôsledku šetríme drahú podlahovú plochu, nemáme také náklady na manipuláciu, ľudí a pod. Keď prišli prvýkrát inžinieri z Toyoty k Fordovi na pracovú návštevu, žasli nad množstvom rozpracovaných výrobkov a zásob. Toyota si veľké zásoby nemohla dovoliť. Jednokusový výrobný tok alebo One Piece Flow je z hľadiska štíhlej výroby prevratný výrobný princíp. Zaviesť jednokusový výrobný tok naráža hlavne na problém so zotrvačnosťou, s organizovaním práce a neochotou zmeniť pracovné postupy. 

V našich končinách narážam na nepochopenie štíhlej výroby ako takej zo strany výrobných pracovníkov a bohužiaľ aj manažérov. A pritom výhody, keď sa pozrieme z hľadiska kvality dodacej lehoty a ceny, sú jednoznačné.

Aká je Vaša skúsenosť? Pomôžeme Vám implementovať One Piece Flow vo Vašej výrobe. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu (kliknite na meno) alebo nám nechajte odkaz v komentári.

Ďakujem za vašu spätnú väzbu.

Prajem Vám krásny a úspešný deň.

S pozdravom
Michal ČervinkaKomentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Takt time

Montáž Messerschmitt bf 109 Ako synchronizovať jednotlivé pracovné operácie či súvisiace procesy?  Keď sa učíme hrať na hudobný nástroj, náš učiteľ zapne metronóm. Je to malá skrinka, ktorá nám presne udáva tempo, ako máme hrať. Tempo je dané autorom skladby. Keď tempo nedodržíme, zahráme namiesto romantickej skladby pochod. A to by sa naše publikum asi náramne pobavilo... Náš zákazník je naše platené publikum. Je zároveň aj autorom skladby a dobre vie, kedy má skladba skončiť. Koniec skladby znamená, koľko výrobkov vyprodukujeme. Takt zeit V 30-ich rokoch 20. storočia si nemecký letecký priemysel požičal myšlienku taktu na zladenie finálnej montáže so zásobovaním jednotlivými lietadlovými trupmi. Bol to jednoduchý nápad, tak ako v hudbe dirigent udáva rytmus orchestru, aj zákazník udáva tempo výroby presným taktom. Tik, tik, tik... Japonci Japonské Mitsubishi počas druhej svetovej vojny vyrábalo lietadlá (legendárne Zero), a keďže technicky spolupracovalo s Nemcami a

Plytvanie

P amätáte si koniec filmu „Marečku, podejte mi pero!“? Sen hlavného hrdinu Kroupu na konci mi evokuje ideálny závod. Závod, kde ide všetko ako po masle, všetko je automatizované a v pravidelnom intervale opúšťajú linku dobré kusy. Aká je realita?  Nechcem generalizovať, ale v priemernom závode karpatského typu sa vo výrobe stretávame s prekážkami ktoré nás od ideálu významne odkláňajú.  Predstavme si cestu na ktorej na každom kroku číhajú nástrahy. Diery vo vozovke, spadnuté brvná, obchádzky a podobne. My chceme ísť maximálnou povolenou rýchlosťou, ale našu rýchlosť musíme prispôsobiť stavu vozovky. V jazyku výroby týmto prekážkam hovoríme plytvanie.  Plytvanie je všetko, čo nám nepridáva hodnotu, ale zvyšuje nám výrobné alebo prevádzkové náklady, ako sme uviedli v úvodnom článku.  Vo výrobe rozlišujeme  7 typov plytvania. Vysoké zásoby sú najväčším problémom výroby. V zásobách máme uložené peniaze, ktoré nepracujú. Samozrejme bezpečnostná zásoba pre „strýčka Príhodu“

Čo je štíhla výroba alebo lean production?

Čo je to štíhla výroba? V čom mi pomôže keď poviem zoštíhlil som svoj proces?Ako súvisí Lean našou firmou či s mojim zákazníkom? Štíhla výroba ( Lean Production) je výroba očistená od plytvania vo výrobe. Plytvanie je všetko, čo zvyšuje náklady výrobku alebo služby bez toho, aby zvyšovalo ich hodnotu. Zjednodušene povedané plytvanie, alebo ináč straty, sú prekážky v ceste efektívnemu pretváraniu vstupných zdrojov a materiálu na výstupy - konečné výrobky. Hodnotu nám pridávajú činnosti, za ktoré je náš zákazník ochotný zaplatiť, sú vykonávané na prvý krát a správne a fyzicky menia produkt. Hodnotu nám pridáva napríklad vŕtanie funkčných otvorov, ale taká kontrola presnosti už hodnotu nepridáva. Rovnako hodnotu nepridáva transport výrobku do skladu. Samozrejme výrobky treba prepravovať. Každý transport by mal byť nanajvýš účelný. To, že máme zákazku, výrábame alebo pracujeme pre zákazníka určujú tri faktory: cena kvalita dodacia lehota. Tieto faktory ovplyvňujú a tv