Preskočiť na hlavný obsah

10 ZÁSAD SPRÁVNEJ ERGONÓMIE

ERGONÓMIA JE VEDA ZAOBERAJÚCA SA VZŤAHMI MEDZI ČLOVEKOM A PROSTREDÍM, KTORÉ HO OBKLOPUJE. 

1. Udržujte neutrálne držanie tela

Najlepšie pozície sú tie, ktoré udržujú telo “neutrálne”. Vtedy je telo vyrovnané a vyvážené. Neutrálny postoj minimalizuje napätie na svaly, šľachy, nervy a kosti a umožňuje maximálnu kontrolu sily.


2. Znížte nadmernú záťaž

Nadmerná záťaž na svaly a kĺby môže spôsobiť únavu a zranenia. Mnohé pracovné činnosti vyžadujú vysoké zaťaženie ľudského tela. Svalová záťaž sa zvyšuje v závislosti od požiadaviek na silu.


3. Udržujte všetko v ľahkom dosahu

Veci, ktoré často používate, by mali byť ideálne v dosahu ruky. Otáčaniu trupu a pohybom ramien, hlavne pri zaťažení sa podľa možností vyhnite.


4. Pracujte v správnej pracovnej výške

Telo sa menej namáha. Pravidlom je, že väčšina pracovných činností by sa mala robiť vo výške lakťa. Platí to rovnako pre činnosti kde sedíte alebo stojíte.


5. Znížte nadmerné pohyby

Opakovaný pohyb je ďalším hlavným ergonomickým rizikovom. Znížte počet pohybov, ktoré robíte počas dňa. Týka sa to či už pohybov s celým telom, chrbtom, rukami, zápästiami alebo s prstami.


6. Minimalizujte únavu a statické zaťaženie

Držanie rovnakej polohy po určitú dobu spôsobuje statické zaťaženie na organizmus. Vytvára sa tak únava a nepohodlie čo môže spôsobiť bolesť, stratu koncentráciu a narúšať tak prácu.


7. Minimalizujte tlak (kontaktné napätie)

Dávajte si pozor na nadmerné tlačenie na materiál, nástroje či predmety. Vytvárate tak lokálny tlak pre malú oblasť tela, ktorá môže brániť krvi, funkcii nervov alebo pohybu šliach a svalov.


8. Dostatočný priestor a viditeľnosť

Pracovisko je potrebné nastaviť tak, aby ste mali dostatok miesta pre vašu hlavu, kolená a nohy. Zariadenie by malo byť postavené a činnosti nastavrhnuté tak, aby nič nebránilo vášmu výhľadu.


9. Pohyb, cvičenie a strečing

Ak chcete byť zdravý, musíte cvičiť a naťahovať sa (strečing).


10. Udržujte pohodlné prostredie

Správnym osvetlením sa udržujete koncentrovaný a chránite sa pred únavou. Ruky a ramená vystavené vibráciam môžu mať za následok celú škálu chorôb.


Správna ergonómia pomáha nášmu organizmu byť zdravý a dosahovať lepšie výsledky. My máme v tejto oblasti bohaté praktické skúsenosti. Radi Vám pomôžeme vytvoriť zdravé a výkonné pracovisko bez strát. V prípade otázok neváhajte a kontaktujte nás.


Informácie o školeniach na www.leanakademia.sk


Ďakujem Vám za Vašu priazeň. Prajem Vám krásny a úspešný deň.

Michal Červinka

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Takt time

Montáž Messerschmitt bf 109 Ako synchronizovať jednotlivé pracovné operácie či súvisiace procesy?  Keď sa učíme hrať na hudobný nástroj, náš učiteľ zapne metronóm. Je to malá skrinka, ktorá nám presne udáva tempo, ako máme hrať. Tempo je dané autorom skladby. Keď tempo nedodržíme, zahráme namiesto romantickej skladby pochod. A to by sa naše publikum asi náramne pobavilo... Náš zákazník je naše platené publikum. Je zároveň aj autorom skladby a dobre vie, kedy má skladba skončiť. Koniec skladby znamená, koľko výrobkov vyprodukujeme. Takt zeit V 30-ich rokoch 20. storočia si nemecký letecký priemysel požičal myšlienku taktu na zladenie finálnej montáže so zásobovaním jednotlivými lietadlovými trupmi. Bol to jednoduchý nápad, tak ako v hudbe dirigent udáva rytmus orchestru, aj zákazník udáva tempo výroby presným taktom. Tik, tik, tik... Japonci Japonské Mitsubishi počas druhej svetovej vojny vyrábalo lietadlá (legendárne Zero), a keďže technicky spolupracovalo s Nemcami a

Plytvanie

P amätáte si koniec filmu „Marečku, podejte mi pero!“? Sen hlavného hrdinu Kroupu na konci mi evokuje ideálny závod. Závod, kde ide všetko ako po masle, všetko je automatizované a v pravidelnom intervale opúšťajú linku dobré kusy. Aká je realita?  Nechcem generalizovať, ale v priemernom závode karpatského typu sa vo výrobe stretávame s prekážkami ktoré nás od ideálu významne odkláňajú.  Predstavme si cestu na ktorej na každom kroku číhajú nástrahy. Diery vo vozovke, spadnuté brvná, obchádzky a podobne. My chceme ísť maximálnou povolenou rýchlosťou, ale našu rýchlosť musíme prispôsobiť stavu vozovky. V jazyku výroby týmto prekážkam hovoríme plytvanie.  Plytvanie je všetko, čo nám nepridáva hodnotu, ale zvyšuje nám výrobné alebo prevádzkové náklady, ako sme uviedli v úvodnom článku.  Vo výrobe rozlišujeme  7 typov plytvania. Vysoké zásoby sú najväčším problémom výroby. V zásobách máme uložené peniaze, ktoré nepracujú. Samozrejme bezpečnostná zásoba pre „strýčka Príhodu“

Čo je štíhla výroba alebo lean production?

Čo je to štíhla výroba? V čom mi pomôže keď poviem zoštíhlil som svoj proces?Ako súvisí Lean našou firmou či s mojim zákazníkom? Štíhla výroba ( Lean Production) je výroba očistená od plytvania vo výrobe. Plytvanie je všetko, čo zvyšuje náklady výrobku alebo služby bez toho, aby zvyšovalo ich hodnotu. Zjednodušene povedané plytvanie, alebo ináč straty, sú prekážky v ceste efektívnemu pretváraniu vstupných zdrojov a materiálu na výstupy - konečné výrobky. Hodnotu nám pridávajú činnosti, za ktoré je náš zákazník ochotný zaplatiť, sú vykonávané na prvý krát a správne a fyzicky menia produkt. Hodnotu nám pridáva napríklad vŕtanie funkčných otvorov, ale taká kontrola presnosti už hodnotu nepridáva. Rovnako hodnotu nepridáva transport výrobku do skladu. Samozrejme výrobky treba prepravovať. Každý transport by mal byť nanajvýš účelný. To, že máme zákazku, výrábame alebo pracujeme pre zákazníka určujú tri faktory: cena kvalita dodacia lehota. Tieto faktory ovplyvňujú a tv