Preskočiť na hlavný obsah

Transformácia na štíhly podnikČo robia úspešné štíhle podniky ináč? Prečo sa niekoľko krát zavádza 5S, prečo po čase sa dostanú výrobné úseky, pracovníci do starých kolají? Prečo dostávame spätnú väzbu že Lean nefunguje?

V naších zemepisných šírkach panuje názor, že zmenu stačí urobiť iba raz a potom len zbierame úrodu.  Avšak aby sme zozbierali úrodu musíme zasiať, polievať, chraniť urodu pred škodcami, živlami a starať sa o ňu tak aby nakoniec bola bohatá. To zistili ešte naši pra-pra-predkovia..

Zmeny prinášaju život


Zmena je všade okolo nás. Zmena je pohon ktorý mení naše dejiny, naše životy.
V prirode neexistuje nečinnosť. Aj keď sa nám zdá že sa nič nedeje, v skutočnosti je všetko v pohybe. Každá organizácia, každý podnik je živý organizmus. Tvoríme ho my, ľudia.    


Áno sú tam aj  stroje, nástroje, vybavenie tak aby sme mohli efektívnejšie meniť suroviny  na výrobky. Avšak význam tomu dávajú ľudia. My dávame význam vstupom, výrobným, či nevýrobným procesom, zmenám v týchto procesoch a samotným výstupom. Prideľujeme dôležitosť a silu rozhodnutiam, ktoré robíme alebo sme už urobili. To či sme skvelí, dobrý, zlý, či slabí o tom rozhodujeme my ľudia, nerobí to za nás žiaden stroj. To ako konáme ako sa rozhodujeme závisí od nášho postoja. Postoj je zvyčajná cesta myslenia a názoru, ktorú sme postupne tvorili pomocou zažitých úspechov alebo chýb. Udáva, ako budeme vysvetľovať a reagovať na situácie.

„Či sa rozhodnete že sa niečo dá alebo nedá, v oboch prípadoch máte pravdu.“
                                                                                                            (Henry Ford)

KAIZEN


Pri úspešných štíhlych (Lean) prodnikoch je jedna spoločná vec. Tieto podniky nevyhlasujú zoštíhlujúce kampane, nerobia osamotené workshopy, nenakupujú inovácie, ktoré ich spasia. Neprodukujú zbytočné akčné plány. Oni jednoduchu žijú neustálim zlepšovaním (Kaizenom). Neustále zlepšujú po malých krokoch deň čo deň. Inovujú denne, skúšajú systematicky nové veci, princípy a keď fungujú povýšia to na štandard. Ak je to potrebné vedia sa prispôsobiť situácii, vždy však nezľavujú zo svojích základných hodnôt.

Pri zmene z „normálneho“ či priemerného podniku na štíhly podnik je prvým krokom uvedomiť si, kde som teraz  a kam sa chcem dostať. Ako vyzerá môj cieľový stav. Hovoríme tomu mať víziu.  


Vízia alebo skutočný sever je o smerovaní celej spoločnosti. Uvedomiť si súčasný stav, procesné parametre tu a teraz. Poznať náš hodnotový tok.  Výrobné časy. Za koľko musím vyrobiť výrobok a za aký čas ten výrobok aj vyrobím. 


Zákazník je na prvom mieste


Na konci aj na začiatku je vždy zákazník. Zákazník má jasne sformulované požiadavky a pravdepodobne jedna z hlavných požiadaviek je počet kusov ktorý má zákazník dostať.  Ak čas, ktorý má výroba k dispozíci podelíme počtom kusov ktoré zákazník požadaduje za tento časový úsek dostaneme dobu taktu (Takt time). Doba taktu je základný parameter výroby, tempo ako musí náš výrobok odchádzať k zákazníkovi. Každý chybný kus, oprava, porucha je prekážka k splneniu základnej požiadavky zákazníka. Štíhle podniky tieto prekážky likvidujú.


Cieľové podmienky


Medzi víziou a našou aktuálnou pozíciou je neznáme územie. Je to územie mimo našej hranice poznania, územie mimo komfortnej zóny. Na to aby sme nestratili našu víziu, musíme si určiť kontrolné body, míľniky alebo ako hovorí Toyota cieľové podmienky. Sú to majáky v neznámych vodách. Niektoré cieľové podmienky môžu byť výzvou teda niečím, čoho ešte nie sme schopní. Keď dosiahneme prvý maják naša hranica poznania sa posunie k smerom vízii. Takto sa dá prejsť neznáme teritórium.


Rutina


Neustálim opakovaním dostaneme proces do krvi a získame rutinu. Stagnácia neexistuje, buď rastieme alebo klesáme. V štíhlom podniku po odstránení alebo minimalizovaní strát, musíme neustále svoje procesy sledovať, kontrolovať, opravovať, čo je dobré štandardizovať a vylepšovať. To je princíp PDCA.Podnik tvoria ľudia

Každý podnik tvoria ľudiaDobrí ľudia majú dobré výsledky, skvelí ľudia majú skvelé výsledky. V každom z nás je potenciál byť skvelý. Určite nie každý môže byť jadrový fyzik,  ale v tom ako si robíme svoju každodennú prácu môžeme byť vynikajúci. Ako? Tu nastupuje líder, ktorý vedie svojich ľudí k skvelým výsledkom, učí ich a hlavne inšpiruje. Líder sa stáva koučom. Neradí ľuďom, ako majú veci robiť. Vedie ich k tomu, aby sami našli to najlepšie riešenie. Pri koučingu sa zameriavajú na proces neustáleho zlepšovania podĺa princípu PDCA (planuj, urob, skontroluj a vykonaj). Tak dosahujú najlepšie štíhle podniky svoj udržateľný náskok pred ostatnými.

„Ak chcete vybudovať veľký podnik najskôr vybudujte seba“
                                                                                    (Tomáš Baťa)


Tajomstvo skvelých štíhlych podnikoch je veľmi jednoduché, neustále zlepšovať procesy   po malých krokoch, byť flexibilný, reagovať na meniace sa podmienky trhu.
Ďakujem a prajem Vám krásny a úspešný deň.Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Takt time

Montáž Messerschmitt bf 109 Ako synchronizovať jednotlivé pracovné operácie či súvisiace procesy?  Keď sa učíme hrať na hudobný nástroj, náš učiteľ zapne metronóm. Je to malá skrinka, ktorá nám presne udáva tempo, ako máme hrať. Tempo je dané autorom skladby. Keď tempo nedodržíme, zahráme namiesto romantickej skladby pochod. A to by sa naše publikum asi náramne pobavilo... Náš zákazník je naše platené publikum. Je zároveň aj autorom skladby a dobre vie, kedy má skladba skončiť. Koniec skladby znamená, koľko výrobkov vyprodukujeme. Takt zeit V 30-ich rokoch 20. storočia si nemecký letecký priemysel požičal myšlienku taktu na zladenie finálnej montáže so zásobovaním jednotlivými lietadlovými trupmi. Bol to jednoduchý nápad, tak ako v hudbe dirigent udáva rytmus orchestru, aj zákazník udáva tempo výroby presným taktom. Tik, tik, tik... Japonci Japonské Mitsubishi počas druhej svetovej vojny vyrábalo lietadlá (legendárne Zero), a keďže technicky spolupracovalo s Nemcami a

Plytvanie

P amätáte si koniec filmu „Marečku, podejte mi pero!“? Sen hlavného hrdinu Kroupu na konci mi evokuje ideálny závod. Závod, kde ide všetko ako po masle, všetko je automatizované a v pravidelnom intervale opúšťajú linku dobré kusy. Aká je realita?  Nechcem generalizovať, ale v priemernom závode karpatského typu sa vo výrobe stretávame s prekážkami ktoré nás od ideálu významne odkláňajú.  Predstavme si cestu na ktorej na každom kroku číhajú nástrahy. Diery vo vozovke, spadnuté brvná, obchádzky a podobne. My chceme ísť maximálnou povolenou rýchlosťou, ale našu rýchlosť musíme prispôsobiť stavu vozovky. V jazyku výroby týmto prekážkam hovoríme plytvanie.  Plytvanie je všetko, čo nám nepridáva hodnotu, ale zvyšuje nám výrobné alebo prevádzkové náklady, ako sme uviedli v úvodnom článku.  Vo výrobe rozlišujeme  7 typov plytvania. Vysoké zásoby sú najväčším problémom výroby. V zásobách máme uložené peniaze, ktoré nepracujú. Samozrejme bezpečnostná zásoba pre „strýčka Príhodu“

Čo je štíhla výroba alebo lean production?

Čo je to štíhla výroba? V čom mi pomôže keď poviem zoštíhlil som svoj proces?Ako súvisí Lean našou firmou či s mojim zákazníkom? Štíhla výroba ( Lean Production) je výroba očistená od plytvania vo výrobe. Plytvanie je všetko, čo zvyšuje náklady výrobku alebo služby bez toho, aby zvyšovalo ich hodnotu. Zjednodušene povedané plytvanie, alebo ináč straty, sú prekážky v ceste efektívnemu pretváraniu vstupných zdrojov a materiálu na výstupy - konečné výrobky. Hodnotu nám pridávajú činnosti, za ktoré je náš zákazník ochotný zaplatiť, sú vykonávané na prvý krát a správne a fyzicky menia produkt. Hodnotu nám pridáva napríklad vŕtanie funkčných otvorov, ale taká kontrola presnosti už hodnotu nepridáva. Rovnako hodnotu nepridáva transport výrobku do skladu. Samozrejme výrobky treba prepravovať. Každý transport by mal byť nanajvýš účelný. To, že máme zákazku, výrábame alebo pracujeme pre zákazníka určujú tri faktory: cena kvalita dodacia lehota. Tieto faktory ovplyvňujú a tv